مدیر گروه تحقیقات میکروب شناسی

 

نام: دکتر پرستو 

نام خانوادگی: احسانی 

آدرس: تهران- خیابان پاستور- انستیتو پاستور ایران

تلفن: 66953311

پست الکترونیک:

 

سیستم چت آنلاین