آمار و فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، یکی از زیر مجموعه های حوزه ریاست انستیتو است که همگام با سایر واحدها در راستای اهداف اصلی موسسه که خدمات رسانی در زمینه های آموزش، پژوهش، درمان و تولید به مردم است، گام برمی دارد. اهداف این مدیریت در راستای اهداف بالادستی در محورهای زیر خلاصه می شود:

 

* فراهم سازی زیرساخت های لازم جهت ارایه خدمات به شیوه عادلانه و سریع به ذینفعان

* ایجاد چابکی در ارایه خدمات با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات

* تسهیل در تولید، جمع آوری، پردازش و انتشار داده ها و اطلاعات حوزه مذکور برای دستیابی به آمار صحیح و به روز و تولید دانش بومی

* ارایه خدمات الکترونیکی برای ذینفعان حوزه سلامت به خصوص شهروندان

* ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات در راستای اهداف فوق این مدیریت با پنج واحد اصلی: گروه امنیت و شبکه، گروه سخت افزار، واحد زیرساخت و توسعه شبکه، واحد خدمات کاربران و سامانه های اداری و واحد نرم افزار در حال فعالیت می باشد.

سیستم چت آنلاین