اهم فعالیت‌های بخش در راستای خدمات تخصصی:


  • اخذ مرجعیت ملی برای آزمایشگاه‌ها: پی گیری لازم و تلاش جهت تهیه استانداردها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی به‌منظور اخذ استاندارد ملی آزمایشگاه‌های تشخیصی ISIR-ISO-15189 برای آزمایشگاه مرجع کشوری تشخیص هاری.

  • - تشخیص هاری به روش ایمونو فلورسنت مستقیم (Fluorescence Antibody Test).

  • - تشخیص هاری به روش تزریق به حیوان حساس (Mouse Inoculation Test).

  • - تشخیص هاری به روش Rabies Tissue Culture Infection Test.

  • - تعیین پتانسی واکسن هاری انسانی و دامی به روش NIH Test.

  • - تعیین تیتر آنتی‌بادی هاری انسانی و دامی به روش Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test.

  • - بررسی اثرات ضدویروسی داروها Anti-viral Drug Evaluation.

  • - آزمایش غیرفعال بودن واکسن‌های هاری Inactivity Test.


اهم فعالیت بخش در راستای تولید فرآورده: 2 مورد


  • تولید کونژوگه نوکلئوکپسید و کونژوگه توتال جهت انجام آزمایش FAT.

  • - تولید بذر ویروس هاری با تیتر مشخص جهت انجام آزمایش‌های تخصصی هاری.