رئیس موسسه
   

                  نام: دکتر علیرضا

                  نام خانوادگی: بیگلری

                  تلفن: 66954321 (21-98+) 

                 پست الکترونیکیbiglari63@hotmail.com ، biglari@pasteur.ac.ir

                 آدرس: تهران - خیابان پاستور - پلاک 69 - انستیتو پاستور ایران

 


 

 سوابق تحصیلی:

 • فوق دکتری ژنتیک مولکولی – بیمارستان کریستی منچستر
 • دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی – دانشگاه منچستر
 • دکتری حرفه ای پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان
 •  

 

سوابق اجرایی:

 • رئیس انستیتو پاستور ایران
 • رییس کلان منطقه شش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 • رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
 • معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
 • عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت
 • عضو کمسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت
 • عضو شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت
 • کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های استان زنجان
 • پزشک هماهنگ کننده مبارزه با سل استان زنجان