تماس با ما

 

  آدرس: میدان پاستور-خیابان پاستور-خیابان 12 فروردین-انستیتو پاستور ایران

  مدیر:

تلفن: 64112437 (21-98+)  

  واحد شبکه: 64112433
  واحد خدمات کاربران و سامانه های اداری 64112438
  واحد زیر ساخت شبکه: 64112414
  واحد سخت افزار: 64112436

 

پست الكترونیکي: IT@pasteur.ac.ir