مدیر آزمایشگاه: دکتر فرشته شاه‌چراغی؛ متخصص باکتری‌شناسی (هیأت‌علمی رسمی)


کارشناسان آزمایشگاه: معصومه نخست لطفی؛ کارشناس آزمایشگاه (رسمی)، معصومه پر زده کارشناس آزمایشگاه (رسمی)، وجیهه سادات نیک‌بین کارشناس ارشد آزمایشگاه (قراردادی)، فهیمه شورج کارشناس آزمایشگاه (قراردادی)، محمد معینی کارشناس ارشد آزمایشگاه (همکار طرح نیروی انسانی)


حوزه فعالیت آزمایشگاه: انستیتو پاستور ایران و بالأخص بخش میکروب‌شناسی با قدمتی که در زمینه کارهای تحقیقاتی، بالینی و اپیدمیولوژیک بیماری‌ها دارد و همچنین با داشتن متخصصین و کارشناسان میکروب‌شناسی و زیست‌شناسی دارای زمینه مستعدی جهت ارائه خدمات تشخیصی و تحقیقاتی در زمینه‌های بهداشت اجتماعی به کشور می‌باشند. آزمایشگاه کشوری سیاه‌سرفه -دیفتری با داشتن وسایل و تجهیزات مرتبط با تحقیقات بالینی و مولکولی در زمینه تشخیص و جداسازی باکتری‌های Bordetella pertussis، Bordetella parapertussis و Corynebacterium diphtheriae و همچنین وجود متخصصین و کارشناسان می‌تواند زمینه گسترده‌ای را در جهت خدمات آزمایشگاهی بالینی و مولکولی در سرتاسر ایران فراهم آورد. همچنین این آزمایشگاه با همکاری مرکز مدیریت بیماری‌ها در زمینه بیماریابی و تشخیص بیماری‌ها (بیماری‌های بازدید) با انجام تحقیقات پزشکی و مولکولی و بیولوژیک در زمینه سیاه‌سرفه، دیفتری، بوتولیسم، سیاه‌زخم و وبا بر مشخص شدن وضعیت و سیر این بیماری در کشور نقش بسیار مؤثری را دارا است.