معرفی آزمایشگاه

 

آزمایشگاه تجهیزات مرکزی انستیتو پاستور در سال 1389 با هدف متمرکزسازی ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققان داخل و خارج از انستیتو و به منظور صرفه جویی در هزینه ها، تسهیل دسترسی به خدمات و همچنین بهره وری بیشتر از تجهیزات موجود، تاسیس شد. لازم به ذکر است این آزمایشگاه با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (لبزنت) که زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد نیز همکاری دارد.

سیستم چت آنلاین