• همکاران
  1. خانم سمانه صفار
  1. آدرس: تهران، خیابان 12 فروردین، انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه تجهیزات مرکزی (Core Facility)
  2. تلفن: 64112541-021
  3. نقشه (گوگل مپ/ پایین صفحه)
  4. لینک موقیعت


(https://www.google.com/maps?ll=35.69114,51.39664&z=16&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=embed&cid=4100726934785807256