علی فرهنگی

 

شرح حال و سوابق علمي
علي فرهنگي
همتراز هیأت علمی و معاون بخش پايلوت نانوبيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران
 
·        نام : علي
·        نام خانوادگي : فرهنگي
·        تاريخ تولد : 6/11/1354
·        محل تولد : تهران - ايران
·        مليت : ايراني
·        وضعيت تأهل : متأهل
·        وضعيت خدمت سربازي: داراي كارت پايان خدمت
 
آدرس منزل: تهران- میدان توحید، خیابان نصرت غربی، نبش کوچه گلفام، پلاک 71، طبقه 4 غربی
تلفن: 66910602
همراه: 09122003586
 
آدرس محل كار: تهران- خيابان كارگر جنوبي- ميدان پاستور- خيابان پاستور- خيابان 12 فروردين- پلاك 69- انستيتو پاستور ايران- بخش پايلوت بيوتكنولوژي- كد پستي: 13164
تلفن: 66968856
20-66953311 داخلي 2265-2266
فكس: 66465132
 
پست الكترونيك:   farhangi@pasteur.ac.ir
                                   ali54f@yahoo.com
 
تحصيلات:
·         فوق ليسانس مهندسي شيمي/ بيوتكنولوژي- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم و تحقيقات- دانشكده فني و مهندسي- 1381 ( رتبه اول در بين فارغ التحصيلان)
·         ليسانس مهندسي شيمي/طراحي فرايندهاي صنايع نفت- دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران جنوب- دانشكده فني و مهندسي - 1378
 
پايان نامه ها:
 • مدل سازي و شبيه سازي سينتيك واكنش آنزيمي توليد هگزيل استات با استفاده از آنزيم كيتيناز تثبيت يافته در بيوراكتور با اختلاط گسسته (BSTR ) (فوق ليسانس)
 • طراحي واحد توليد چسب بر پايه رزول (ليسانس)
 
سمت ها:
 • محقق  بخش پايلوت بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران از سال 1381 تا كنون
 • معاون و كارشناس بخش پايلوت بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران از سال 1384 تا كنون
 • كارشناس برنامه و مدير و مجري eIMS (سيستم مديريت يكپارچه الكترونيك) انجمن تنظيم خانواده جمهوري اسلامي ايران از سال 1382 الي 1384
 
آشنائي با زبان انگليسي و كامپيوتر
1.       آشنائي كامل به زبان انگليسي (نوشتاري و گفتاري) و ترجمه متون مختلف
2.       آشنائي با نرم افزارها و علوم مختلف كامپيوتر (نظير مايكروسافت ويندوز، مايكروسافت آفيس وغيره) و اينترنت، C++ ، MatLab ، نرم افزارهای بیوانفورماتیک
3.       مدرک ICDL (International Computer Driving License)
 
مقالات:
1.       ایمنی درمانی 1200 معتاد به مورفین در ایران با واکسن مورفین. پتنت شماره 27320 . 1381 .
2.       RNA silencing به عنوان يك سيستم گياه بر عليه ويروسها، نخستين كنگره ملي تخصصي زيست شناسي محققان جوان كشور،10-7 ارديبهشت 1382، تنكابن- رامسر
3.       تثبيت نيتروژن توسط گلومرها ، نخستين كنگره ملي تخصصي زيست شناسي محققان جوان كشور،10-7 ارديبهشت 1382، تنكابن- رامسر
4.       فعاليت مجدد ويروس هپاتيت B ، نخستين كنگره ملي تخصصي زيست شناسي محققان جوان كشور،10-7 ارديبهشت 1382، تنكابن-رامسر
5.       اثر پروتوپلاست فيوژن بر ميزان توليد دلتا اندوتوكسين در باسيلوس تورنژينسيس سروتايپ H14 ، هشتمين كنگره ژنتيك ايران، 22-10 مي 2003 ، تهران- ايران
6.       كلاميديا نومونيا و آرترواسكلروزيس ، مجله علمي تشخيص آزمايشگاهي، شماره 26، خرداد و تير 1382 ( 6363-1561 : ISSN )
7.       ايمونوتراپي در 1200 معتاد به مورفين در ايران بوسيله واكسن مورفين ، اسرار: ژورنال دانشگاه علوم پزشكي سبزوار ، شماره 3 ، سال 2003 ، صفحه 6 الي 22 (7487 – 1606 : ISSN )
8.       بيوترانسفورماسيون الكل‌ها به آلدئيدها بوسيله سلولهاي تثبيت‌يافته ساكاروميسس سرويزيا PTCC 5080 ، سومين كنگره ملي بيوتكنولوژي ، 11-9 سپتامبر 2003- مشهد- ايران
9.       تخليص پروتئين Dnak-ATPase domain براي كريستالوگرافي ، سومين كنگره ملي بيوتكنولوژي ، 11-9 سپتامبر 2003- مشهد- ايران
10.   جداسازي سلولهاي جزاير لانگرهانس و تخليص آنها جهت درمان ديابت القاء شده بوسيله استرپتوزوتوسين در رت ، از طريق پيوند، Molecular Cellular Proteomics ، چاپ 2 ، شماره 9 ، سپتامبر 2003 ، دومين كنگره ساليانه HUPO و نوزدهمين كنگره جهاني IUBM ، مونترال- كانادا.
11.   كلاميديا نومونيا و آرترواسكلروزيس ، ژورنال پزشكي امروز ، 2003
12.   مقايسه پيوند سلولهاي جزاير لانگرهانس از طريق داخل صفاقي و زيرجلد بيضه، جهت درمان ديابت القاء شده از طريق استرپتوزوتوسين در رتها، دهمين كنگره فدراسيون آسيا- اقيانوسيه بيوشيميست‌ها و بيولوژيست‌هاي مولكولي، 11-7 دسامبر2003 ، بنگلور- هندوستان
13.   واكسن نيكوتين جهت پيشگيري از اعتياد به سيگار (نيكوتين)، دهمين كنگره فدراسيون آسيا- اقيانوسيه بيوشيميست‌ها و بيولوژيست‌هاي مولكولي ، 11-7 دسامبر 2003 ، بنگلور- هندوستان
14.   تخليص دلتا اندوتوكسين و پروتئينهاي سيتوليتيك باسيلوس تورنژينسيس سروتايپ H14 اسرائيلي و بررسي اثر توكسين آن بر سلولهاي رت ، دهمين كنگره فدراسيون آسيا- اقيانوسيه بيوشيميست‌ها و بيولوژيست‌هاي مولكولي ، 11-7 دسامبر 2003 ، بنگلور- هندوستان
15.   آنتي‌باديهاي كاتاليتيك ضد مورفين ، هفتمين كنگره بيوشيمي ايران، 29-26 ژانويه 2004 ، اهواز-ايران
16.   ايمن‌سازي فعال با كانژوگيت مورفين- پروتئين كه سبب كاهش اثرات مورفين مي‌گردد، هفتمين كنگره بيوشيمي ايران ، 29-26 ژانويه 2004 ، اهواز- ايران
17.   عوامل بلاك‌كننده (جلوگيري كننده) محيطي مورفين : روش درماني جديد براي اعتياد و وابستگي به مورفين، هفتمين كنگره بيوشيمي ايران، 29-26 ژانويه 2004 ، اهواز- ايران
18.   تخليص دلتا اندوتوكيسن و پروتئينهاي سيتوليتيك باسيلوس تورنژينسيس سروتايپ H14 اسرائيلي و بررسي اثر توكسين آن بر سلولهاي رت ، هفتمين كنگره بيوشيمي ايران، 29-26 ژانويه 2004 ، اهواز- ايران
19.   تخليص و جداسازي سلول هاي جزاير لانگرهانس موش صحرائي، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات درماني سبزوار، دوره 12 ، شماره 2 ، تابستان 1384(7484-1606 :ISSN )
20.   كاربرد بيوباركدها در تشخيص سريع بيماريها، چهارمين كنگره ملي بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاههاي تشخيص طبي، 3-1 فوريه 2006 ، تهران- ايران
21.   اثر pH بر سنتز L-3,4-Dihydroxyphenylalanine با استفاده از تيروزيناز تهيه شده از قارچ خوراكي، Asian Journal of Biochemistry   ، سال 2006 شماره (4)1، صفحه 333 الي 337 (ISSN 1815-9923  )
22.   درمان ديابت القاء شده با استرپتوزوتوسين به وسيله قرنطينه ايمني سلولهاي جزاير لانگرهانس از طريق پيوند درموشهاي صحرايي نر، Asian Journal of Biochemistry ، سال 2007 ، شماره 2 (1)، صفحه 31 الي 41 (ISSN 1815-9923 )
23.   بررسي ايمني ومصونيت زايي واكسن انساني مورفين در معتادان مورفين ،  سال 2007 ، شماره 2(1) ،صفحه 58 الي 65  ,Asian Journal ofBiochemistry
 (ISSN 1815-9923 )
24.   درمان ديابت القاء شده با استرپتوزوتوسين به وسيله قرنطينه ايمني سلولهاي جزاير لانگرهانس از طريق پيوند درموشهاي صحرايي نر، Indian Journal of Clinical Biochemistry، 2007 /22 (1)، صفحه 71 الی 76          
25.   القأ ديابت بوسيله استرپتوزوتوسين درموش هاي صحرايي،
 (Indian Journal of Clinical Biochemistry ، 2007 /22 (2 ، صفحه 60 الی 64
26.    تثبیت کریستال های تایروزیناز- BSA بوسیله گلوتارآلدئید،
American Journal of Biochemistry and Biotechnology(Science Publications)2007, 3(3): 110- 113 (ISSN 1553 -3468)
27.   تثبیت تایروزین بدست آمده از قارچ خوراکی به روش های مختلف جهت تبدیل تایروزین به L- dopa ، ژورنال بیوتکنولوژی،2007 /6 (3)، صفحات 436 الی 439 (ISSN 1682- 296)
28.   بررسی میزان افزایش تولید داروی دسفرال توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوفلاووس، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد پزشکی تهران، دوره 16، شماره 4، زمستان 1385 (5922-1023 :ISSN )
29.   بررسی تولید داروی دسفرال توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوفلاووس، نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، تیر ماه 1386 ،دانشگاه الزهرا، تهران- ایران
30.   سنتز و شناسائی نانو ذرات نقره و کمپلکس آنها با لیزین و آنتی بادی PSA و کاربرد آنها در ساخت کیت تشخیص سرطان پروستات،
European and International Forum on Nanotechnology (EuroNanoForum 2007),
                     دوسلدورف، آلمان، 21-19 ژوئن 2007
31.   سنتز و شناسائی نانو ذرات مس و کمپلکس آنها با لیزین و آنتی بادی PSA و کاربرد آنها در ساخت کیت تشخیص سرطان پروستات،
European and International Forum on Nanotechnology (EuroNanoForum 2007),
                     دوسلدورف، آلمان، 21-19 ژوئن 2007
32.   مهار کوکائین با آنتی بادی کاتالیتیک کوکائین در سیستم خونی قبل از رسیدن به سیستم پاداش، هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، مشهد، 8-4 شهریور 1386
33.   موتاسیون باکتری Streptomyces griseoflavus جهت دستیابی به سلول های فیوزشده مولد دسفری اکسامین با میزان تولید بالا،
Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (24): 5027-5030, 2007 (ISSN 1028- 8880)
34.   بررسی ایمنی و مصونیت زائی واکسن انسانی مورفین در معتادان به مورفین، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 14، شماره 1، بهار 1386 (7487-1606 :ISSN )
35.   ایمنی درمانی معتادان به مورفین با واکسن درمانی مورفین در استان کرمان، اولین کنگره بین المللی ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت، 5-3 آذر 1386 ، سالن اجلاس سران، تهران- ایران
36.   موتاسیون باکتری استرپتومایسس پیلوسوس 40714 جهت دستیابی به سلول های فیوز شده استرپتومایسس پیلوسوس با تیتر بالای تولید دسفرال، اولین کنگره بین المللی ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت، 5-3 آذر 1386 ، سالن اجلاس سران، تهران- ایران (برنده جایزه بهترین Abstract )
37.   جداسازی و تخلیص سلول های جزایر لانگرهانس بوسیله فلوسایتومتری،
Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2008/ 23 (1) 57-61
38.   سنتز یک فازی نانو ذرات طلای عامل دار شده با تریپتوفان و لیزین، سومین همایش سراسری دانشجوئی فناوری نانو، 20-17 بهمن 1386 ، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه شیراز
39.   سنتز سریع نانو ذرات طلا با استفاده از روش احیای جابجائی فلز بوسیله آمینو اسیدها، سومین همایش سراسری دانشجوئی فناوری نانو، 20-17 بهمن 1386 ، پژوهشکده فناوری نانو، دانشگاه شیراز
40.   سنتز و کنترل سایز نانو ذرات مس Mono-disperse  به روش Polyol ، دومین کنفرانس ساختارهای نانو (NS 2008 ) 24-21 اسفند 1386 ، دانشگاه کیش
41.   اثر افزایش تدریجی سایز ناشی از سرعت احیا بر سنتز نانو ذرات طلا، دومین کنفرانس ساختارهای نانو (NS 2008 ) 24-21 اسفند 1386 ، دانشگاه کیش
42.   سنتز و تعیین ماهیت نانو ذرات کلوئیدی طلا در آب بوسیله فنیل آلانین، دومین کنفرانس ساختارهای نانو (NS 2008 ) 24-21 اسفند 1386 ، دانشگاه کیش
43.   خصوصیات سینتیکی تایروزیناز تثبیت یافته در سنتز 1-3 -4- دی هیدروکسی فنیل آلانین (L-DOPA)، 
Dynamic Biochemistry, Process Biotechnology and Molecular Biology (DBPBMB) 2 (1), 26- 29© 2008 Global Science Books (ISSN: 1749- 0626)
44.   واکسن مورفین: ایمنی و مصونیت زائی در راتها، چهارمین کنگره سراسری اعتیاد: با محوریت پیشگیری و درمان سوء مصرف و وابستگی به مواد، 24 الی 26 اردیبهشت ماه 1387، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
 (ISSN: 1735- 076x )
45.   ایمنی درمانی معتادان استان کرمان، کرمانشاه و فارس با واکسن مورفین، چهارمین کنگره سراسری اعتیاد: با محوریت پیشگیری و درمان سوء مصرف و وابستگی به مواد، 24 الی 26 اردیبهشت ماه 1387، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان (ISSN: 1735- 076x )
46.   تأثیر اضافه کردن آرد سویا به محیط کشت کورینه باکتریوم گلوتامیکوم در راستای افزایش تولید لیزین، همایش سراسری بیولوژی و دنیای نوین، 26-25 مهرماه 1387، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- ایران
47. استفاده از فنیل آلانین در تهیه نانوذرات طلا و بررسی پایداری نانوذراتپوشیده شده با سدیم دودسیل سولفات. مجله علمی پژوهشی "علوم پایه" دانشگاه آزاد اسلامی (JSIAU) شماره 68–تابستان 1387، 27-19(شماره استاندارد بین المللی 0169- 1682 )
48.   ایمنی درمانی 347 معتاد به مورفین داوطلب با واکسن انسانی مورفین در استان کرمانشاه،
Journal of Pharmacology and Toxicology (Academic Journals- Science Alert,2008 (ISSN 1816- 496X) (Volume 4 Number (1), 2009)
     
49.   سنتز و شناسایی نانوذرات طلا با استفاده از تریپتوفان،
American Journal of Applied Sciences (Science Publications)
   6 (4): 691- 695, 2009 (ISSN 1546- 9239)
50.   کاهش تنش اکسایشی در رات های دیابتی شده بوسیله Streptozotocin با استفاده از Eucalyptus Globulus.
Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2009/ 24 (4) 419-425
 
           51 . تأثیر درمان با عصاره سیر در رات های نرمال و دیابتی شده با Streptozotocin  مبتلا بهCandida albicans .
Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2010/ 25 (2) 182-187
 
                52 . بهینه سازی محیط کشت جهت افزایش تولید دسفری اکسامین B (دسفرال) در استرپتومایسس پیلوسوس.
Pakistan Journal of Biological Sciences, 2010 (ISSN 1028- 8880)
 
                53.بهبود تولید اسید آمینه لیزین از طریق Over- expression آنزیم مزو دی آمینوپیملات دکربوکسیلاز کورینه باکتریوم گلوتامیکوم در E. Coli.
Pakistan Journal of Biological Sciences, 2010 (ISSN 1028- 8880)
 
54.   بررسی ایمنی واکسن انسانی مورفین با استفاده از تخم مرغ های عاری از عوامل بیماریزا لوهمن.
Pakistan Journal of Biological Sciences, 2010 (ISSN 1028- 8880)
 
 
55.   تولید Desferrioxamine B (Desferal) با استفاده از شیره ذرت از Streptomyces pilosus .
Pakistan Journal of Biological Sciences, 2010 (ISSN 1028- 8880)
 
 56.   پروتئین های کاهنده پاسخ ایمنی جدا شده از محلول های هلیکوباکتر پیلوری حلقوی و مارپیچ.
Pakistan Journal of Biological Sciences, 2011 (ISSN 1028- 8880), DOI: 10.3923/pjbs.2011
 
57.   ایمنی درمانی 436 معتاد به مورفین با واکسن انسانی مورفین در استان کرمان.
Journal of Vaccines and Vaccination, OMICS Publishing Group, 2011 (ISSN 2157- 7560)
58.   تولید و تخلیص آنتی بادی پلی کلونال خرگوش بر علیه فاکتور VIII .
Indian Journal of Clinical Biochemistry, Springer, Oct- Dec 2011, 26(4): 354- 359
 
59.   اثرات حلال بر خواص ساختاری و ترموشیمیایی ژن متوقف کننده تومور p53 : یک روش مدل سازی مولکولی در طراحی دارو.
International Journal of Nanomedicine, 2011: 6, 1-7.
 
60.   مطالعه تولید نانوفیبر سلولز از Glucanacetobacter xylinum ATCC 10245 .
Pakistan Journal of Biological Sciences, 2011.
61.   همسانه سازی ژن ddh از کورینه باکتریوم گلوتامیکوم در راستای افزایش تولید اسید آمینه لیزین. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 21، شماره 1، بهار 90، صفحات 82 تا 88.
62.   Down regulation  پروتئین BCL2 در رده سلولی سرطان سینه T47D القا شده بوسیله سیس پلاتین.
Advanced Studies in Biology, Vol. 4, 2012, No. 1, 19- 25
63.    تاثیر آرتمیسینین لیپوزومه و آرتمیسینین لیپوزومه پگیله بر رده سلولی MCF-7
International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research,
 Vol.2, No.1, January 2013, 349- 355 (ISSN 2250- 3137)
 
64.   بررسی خصوصیات و ویژگی های پنی سیلین جی آسیلاز تثبیت شده بر روی نانوذرات اکسید آهن.
British Biotechnology Journal, 3(3): 367-376, 2013.
65.   سنتز نانوذرات طلا پوشش داده شده با آسپارتیک اسید و کانژوگه کردن آن با پروتئین و آنتی بادی فاکتور هشت.
Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2013 (DOI 10.1007/s12291-013-0323-2)
66.   تهیه و شناسایی نانوذرات طلا با آمینواسیدها و بررسی پایداری آن ها.
Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2013 (DOI 10.1007/s12291-013-0358-4)
67. فعالیت سایتوتوکسیسیتی و القاء آپوپتوز مشتقات 2- آمینو- 4 اچ- کرومن-3- کربونیتریل بارگذاری شده بر نانوذرات طلا بر علیه رده سلولی سرطان سینه T47D .
Indian Journal of Clinical Biochemistry, 2014 (DOI 10.1007/s12291-014-0417-5)
68.  ارزیابی برون تنی خاصیت ضد توموری مشتقات   4H-chromene-3-carbonitrile بهعنوان سری جدیدی از القاءکنندگان آپوپتوتیک.
Tumor Biology, 2014 (DOI 10.1007/s13277-014-1775-6)
69.   مطالعه سیتارابین نیوزومه.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2015, 7(4):1586-1590  
 
كتاب ها:
 1. سلامتي براي همه ، 1383
 2. بيوشيمي عمومی (1387 (2008))
 3. شيمي معدني در زیست شناسی (1389 (2010 ))
 4. دنیای آینده و زیست شناسی: مقدمه ای بر زیست نانوفناوری (1390-1389)
 5. روش های پایه کلون کردن (1390-1389)
 6. واژگان فناوری نانو (1391)
شركت در سمينارها ، كنگره ها ، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي:
 1. سومين كنگره بين المللي مهندسي شيمي ايران، اسفند 1376 ، اهواز-ايران
 2. كارگاه آموزشي "آناليز اسيدهاي آمينه در پپتيدها و پروتئين ها" ، بهمن 1381 ، انستيتو پاستور ايران
 3. كارگاه "Vision Building" ، دهلي نو- هندوستان، 2004
 4. دوره آموزشي eIMS (سيستم مديريت يكپارچه الكترونيك)، كاتماندو- نپال، 2005
 5. كارگاه آموزشي نرم افزار Cold Sample Manager ، انستيتو پاستور ايران، 1384
 6. دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت (ویژه دوره های فنون اداری)، 1384 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران- مدیریت آموزش و پژوهش، تهران- ایران
 7. دومين دوره پيشرفته آموزشي بيوتكنولوژي صنعتي ، گروه بيوتكنولوژي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تربيت مدرس ، با همكاري شوراي عالي زيست فناوري ،10-7 خرداد 1385 ، تهران
 8. نخستین کارگاه " قوانین، منافع مخترع و توسعه بیوتکنولوژی" انستیتو پاستور ایران با مشارکت انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی زیست فناوری، 19 اردیبهشت 1386، تهران
 9. دوره آموزشی ICDL (International Computer Driving License )
 10. اولین کنگره بین المللی ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت، 5-3 آذر 1386 ، سالن اجلاس سران، تهران- ایران
 11. چهارمین کنگره ناهنجاری های ژنتیکی و معلولیت ایران، 5-3 آذر 1386 ، سالن اجلاس سران، تهران- ایران
 12. دومین کنفرانس ساختارهای نانو (NS 2008 ) 24-21 اسفند 1386 ، دانشگاه کیش
 13. دومین همایش روز جهانی هاری، 13 مهر 1387 ، انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 14. اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین، 25و 26 مهر 1387 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان- ایران
 15. کارگاه آموزشی " ایمنی زیستی 1 " ، 14 بهمن 1388 ، انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 16. همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی فرمانتاسیون، 1 الی 3 اسفند 1388 ، انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 17. دوره آموزشی " تکنیک های جدید در Real Time PCR " برگزار شده توسط Hangzhou Bioer Co. . انستیتو پاستور ایران. 1389
 18. سومین کنگره پروتئومیکس ایران، 5 و 6 خرداد 1389. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 19. سمینار آموزشی نانوبیوتکنولوژی، 16 اردیبهشت 1389. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 20. سمینار تخصصی نانوتکنولوژی، 18 اسفند 1389. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 21. کارگاه آموزشی تخصصی کار با حیوانات ازمایشگاهی، 3-1 آبان 1390 . انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 22. سمپوزیوم ژنومیک ناهنجاری های کمپلکس، 30-29 آبان 1390. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 23. دوره های آموزشی کمیته مدیریت تضمین کیفیت و کمیته راهبردی آموزش انستیتو پاستور ایران. 1391
 24. کارگاه آموزشی "آشنایی با ساختار شرکت های قابل ثبت و تعاملات مالی و مالیاتی آن ها" ، 15 اردیبهشت 1392. انستیتو پاستور ایران، نهران- ایران
 25. دوره آموزشی " روند تاسیس و ثبت شرکت ها" ، 29 اردیبهشت 1392 . انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 26. دوره آموزشی " روش علمی مستندسازی در آزمایشگاه"، خرداد 1392. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 27. دوره آموزشی " اصول تغذیه" ، خرداد 1392. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 28. دوره آموزشی " نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی"، خرداد 1392. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران
 29. دوره آموزشی " آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری" ، آذر 1392. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران.
 30. دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه، اردیبهشت 93. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران.
 31. دوره آموزشی اطفاء حریق، خرداد 93. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران.
 32. آشنایی با الزامات و اصول ایمنی زیستی، شهریور 93. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران.
 33. روش دفع مواد و وسایل آزمایشگاهی، شهریور 93. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران.
 34. دوره آموزشی مهارت های داوطلبی، بهمن 93. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. انستیتو پاستور ایران، تهران- ایران.
طرح هاي تحقيقاتي:
1.       بررسي اثر دلتا اندوتوكسين باسيلوس تورينژينسيس تحت گونه اسرائيلينسيس جهت كنترل بيولوژيك لارومگسهاي خانگي وموش هاي شهري
2.       تولید آزمایشگاهی آنتی سرای مونووالان بر علیه سویه های اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک EPEC
3.       طراحي و توليد واكسن مورفين براي جلوگيري و درمان مصرف‌كنندگان مورفين (معتادان)
4.       طراحي و توليد واكسن نيكوتين براي جلوگيري و درمان مصرف‌كنندگان سيگار (نيكوتين)
5.       طراحي و توليد واكسن هروئين براي جلوگيري و درمان معتادان به هروئين
6.       توليد آنتي‌بادي ضد مورفين
7.       توليد آنتي‌بادي ضد نيكوتين
8.        توليد آنتي‌بادي ضد هروئين
9.       استانداردسازي سلولهاي جزاير لانگرهانس : جداسازي و تخليص براي پيوند به افراد مبتلا به ديابت
10.   توليد دسفری اکسامین (دسفرال) در فرمانتور 5 ليتری (293)
11.   توليد بيولوژيك اسيد آمينه ليزين در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از كورينه باكتريوم گلوتاميكوم (380)
12.   تبديل تيروزين و آنالوگ های آن به 3و4 دی هیدروکسی فنیل آلانین (L-DOPA) توسط بیوکاتالیزور تيروزيناز آزاد و تثبيت شده (231)
13.   طراحي و توليد نانوذرات فلزی
14.   نانولیپوزومه کردن اریتروپویتین نوترکیب انسانی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن(621)
15.   لیپوزومه پگیله کردن داروی دسفرال و بررسی کارایی آن در مدل حیوانی
16.   امکان سنجي توليد انسولين انساني نوترکيب با استفاده از کشت سويه ي E.Coli BL21(DE3 واجد ژن مولد انسولين و ارزيابي توانايي بيان انسولين واجد فعاليت بيولوژيک توسط اين سويه
17.   بررسی اصلاح سطح مواد با استفاده از پلاسما جت سرد.
18.   اتصال هپارین به کلاژن نوع I .
19.   طراحی پیزوایمونوسنسور جهت تشخیص آنتی ژن هپاتیت B .
20.   القاء تاکسول در کشت سلولی معلق گونه تاکسوس.

 بازگشت