انجام آزمایشات حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکت های تولیدی

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت  انجام آزمایشات حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکت های تولیدی
 2 درخواست خدمت  درخواست پزشک متخصص
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز  در خواست پزشک متخصص
 5 قوانین و مقررات  قوانین مرتبط با حوزه سلامت
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  2 الی 10 روز
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت  تست دیسک دیفیوژن :200000 ریال
تست میکروبراث دیلوشن: 500000
 ریال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  دکتر مهدی رزاقی ابیانه
 11 مراحل گردش کار

1- ارسال نمونه بالینی و یا نمونه کشت
2- بررسی دستور پزشک معالج مبنی بر انجام آزمایش
3- پذیرش نمونه ارسالی در صورت رعایت شرایط
4- انتقال نمونه یا کشت به ازمایشگاه
5- آزمایش میکروسکوپی و کشت نمونه بالینی ارسالی
6- تهیه محیط های کشت لازم جهت انجام تست حساسیت دارویی
7- تهیه رقت های دارویی مد نظر جهت سنجش حساسیت
8- تهیه سوسپانسیون قارچی از نمونه ارسالی
9- مجاور نمودن قارچ و داروها به منظور سنجش حساسیت
10- قرائت نتیجه 2 الی 4 روز بعد از انجام تست
11 - صدور جواب و ارسال آن به قسمت جوابدهی
12 – صدور برگه جوابدهی و تحویل آن به بیمار

     

نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت