نقشه سایت

 

نقشه سایت کتابخانه دیجیتال انستیتو پاستور ایران

 

·      صفحه اصلی (کتابخانه دیجیتال)

 

پورتال کتابخانه دیجیتال

       کتابخانه انستیتو پاستور (نرم افزار پارس آذرخش)

 

 فهرست و لینک منابع الکترونیک

            پایگاههای الکترونیکی

          ژورنال های الکترونیکی

          کتاب های الکترونیکی

          پزشکی مبتنی بر شواهد

          مدیریت منابع

          چند رسانه ای

          پایان نامه ها و رساله ها

          شبکه های اجتماعی علمی

          منابع فارسی رایگان

          منابع رایگان

 

(VPN)

            (  VPN Connection )راهنمای تنظیم و ایجاد 

          دسترسی به VPN خارج از فضای انستیتوپاستور

                راهنمای دسترسی و نصب VPN

 

راهنماها و مستندات آموزشی           

 

راهنماهای آموزشی قابل دانلود 

  

            ClinicalKey

          Mendeley

          ScienceDirect

          Scopus

          Thomson Reuters

          UpToDate

          ProQuest

          آشنایی با نرم افزار End note بخش اول

آشنایی با نرم افزار End note بخش دوم

آشنایی با نرم افزار End note بخش سوم

آشنایی با نرم افزار End note بخش چهارم

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ISI

راهنمای ایجاد اکانت در گوگل

  Reaxys Fact sheet

راهنمایی H-index

Rssآشنایی با آر اس اس 

 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scince Direct

راهنمایی آموزشی Scopus

Internet Cataloging

ISI Journals in Google

Online Submission1

Online Submission2

·   ORCHID 

·         Scientific Profile in Web

·         ProQuest

·         Pubmed Advanced

·         Pubmed Basic

·         Reaxys

·         ScienceDirect2

·         Scopus Tutorial

·         Systematic ReviewsI

·         Systematic Reviews II

·         UpToDate Tutorial

·         Web of Science Tutorial

·         Website Evaluation

  

کارگاه های آموزشی برگزار شده

 

کارگاه های آموزشی  سال جاری 

 

اخبار مرتبط با کتابخانه

·         اخبار سال 97

·         اخبار  سال 96

·         اخبار سال 95

·         اخبار سال 94

·         اخبار سال 93

·         اخبار سال 92  

 

خط مشی، اهداف و ماموریت های کتابخانه دیجیتال

 

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی

 

پرسش از کتابدار

 

لینک های مفید

) :        http://isid.research.ac.irسامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس

سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور در آدرس:                       http://journals.research.ac.ir

سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس                      http://books.research.ac.ir

          سامانه پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس                                                 http://thesis.research.ac.ir              

سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت در آدرس                                                              http://blacklist.research.ac.ir

سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت کشور در آدرس                                                                   http://news.research.ac.ir

 سامانه منبع یاب (جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی) در آدرس                                           http://www.inlm.ir       

سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس                                         http ://usid.research.ac.ir

 سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور در آدرس                                           http://ppc.research.ac.ir

 سامانه و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی در آدرس                                             http://idml.research.ac.ir

 سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور در آدرس                                                             http://www.inlm.ir

 

 

تماس با ما