گزارش عملکرد سالیانه

 

 

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران در سال 97

 

·        اطلاع رسانی:

 این اقدام از طریق اتوماسیون اداری و همچنین درج در بخش "اخبار" در سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتال صورت گرفته است:

 

·        برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با سامانه های الکترونیک به شرح زیر:

 برگزاری کارگاه آموزشی "معرفی و آموزش تئوری و عملی سامانه های Thomson Reuters و ProQuest "   97/2/16

 برگزاری کارگاه آموزشی "معرفی و آموزش تئوری و عملی سامانه های Thomson Reuters و ProQuest" 97/2/15

برگزاری کارگاه آموزشی Thomson Reuters & ProQuest

·        خرید کتاب از نمایشگاهها:

این امر پیرو اطلاع رسانی برای کلیه پرسنل و دانشجویان  و در دسترس قرار دادن لیست کتاب های ناشران در نمایشگاهها به صورت آنلاین و فیزیکی در سال 97 انجام گرفت. فهرست کتابهای مورد نیاز  ارسالی توسط بخش ها و دانشجویان، تجمیع گردیده و  تحت نظر شورای کتابخانه بررسی گردید. بر اساس اعلام ناشران ، برآورد نیازهای بخش های مختلف انستیتو و بر مبنای بودجهء تخصیص یافته برای خرید کتاب ، لیست کتابهای مورد نظر تهیه گردید.

 لیست مذکور توسط کتابدار و کارشناس بخش خدمات فنی کتاب با استفاده از نرم افزار کتابخانه دیجیتال مورد ارزیابی قرار گرفته  و با عناوین موجود در مخزن کتاب از نقطه نظر تکراری بودن و همچنین وضعیت موجود مورد تطبیق قرار گرفت. در تهیه لیست نهایی  سعی شد که فهرست عنوانی کتابها، تمام بخش های انستیتو را مورد پوشش قرار دهد.

کتابخانه انستیتو پاستور ایران در سال 97 مبادرت به خرید 100 میلیون تومان (237 جلد کتاب و 255 Ebook)  از 3 نمایشگاه کتاب نمود.

بخش اعظم خرید کتاب و انجام سفارشات توسط کارشناس کتابخانه از نمایشگاه بین المللی کتاب و از کتاب های لاتین انجام گرفت. بخش کوچکتری از بودجه مصروف خرید کتاب از نمایشگاه کتب کاربردی  و همچنین ایران فارما گردید.در موارد ی نیز بر مبنای اعلام نیاز متقاضیان بخش بسیار محدودی از بودجه مصروف خرید  کتب فارسی گردید.

·        فهرست نویسی و آماده سازی منابع

کتب خریداری شده در سال 97 از نقطه نظر موضوعی مورد بررسی قرارگرفته  و مطابق استانداردهای بین المللی کتابداری ، فهرست نویسی و طبقه بندی موضوعی آنها بر اساس رده بتدی  NLM انجام گرفت.

پس از نصب  بارکد و برچسب عطف بر روی آنها به ترتیب در قفسه ها قرار داده شدند. اطلاعات مربوط به منایع جدید  به نرم افزار جامع کتابخانه منتقل گردیده  و فهرست و اطلاعات مذکور از طریق نرم افزار تحت وب کتابخانه دیجیتال به آدرس اینترنتی “lib.pasteur.ac.ir” قابل جستجو گریده است.

·        امانت کتاب

بخش امانت کتابخانه در سال 97 با ارائه خدمات به مراجعه کنندگان،  فعال بوده است. امانت دادن کتاب، تمدید امانت ، تحویل مجدد کتاب از امانت گیرنده ها ، راهنمائی مراجعین در جستجوی کتاب مورد نیازشان و جریمه افرادی که در باز پس دادن کتاب تاخیر داشته اند، به صورت روتین در سال  97 با استفاده از سیستم نرم افزاری جامع کتابخانه ای انجام گرفته است.

·        ثبت عضویت و صدور کارت عضویت برای متقاضیان

متقاضیان عضویت در کتابخانه در سال 97  با ارائه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت کتابخانه ، به عضویت  کتابخانه انستیتودر آمدند  و بر اساس قوانین و آئین نامه های امانت از این خدمات استفاده می کنند. در ضمن لیست دانشجویان جدید از طریق مدیر آموزش برای کتابخانه ارسال گردیده و مراحل عضویت آنها در کتابخانه متعاقبا انجام گرفته است.

·        بخش نمایه سازی و آماده سازی پایان نامه ها

کتابخانه انستیتو پاستور ایران در زمینهء ثبت و آماده سازی پایان نامه ها در سال 97 نیز مطابق سال های گذشته طبق آئین نامه های موجود فعالبت داشته است. یک نسخه از پایان نامه های دانشجویانی که موفق به دفاع از پایان نامه خود گشته اند به پیوست نامهء مدیر آموزش انستیتو به کتابخانه ارسال گردیده است.

در امر نمایه سازی ، واژه ها و یا اصطلاحات استاندارد به پایان نامه ها اختصاص داده شده تا از این طریق توصیف محتوائی آنها برای تسهیل دست یابی به پایان نامه ها میسر گردد. پایان نامه ها ، پس از ورود به کتابخانه، ثبت و نمایه سازی شدند و سپس اطلاعات مربوط به آنها وارد نرم افزار کتابخانه گردیده است. متعاقبا پس از آماده سازی و نصب شماره و بارکد ، در قفسه های مربوط به پایان نامه ها قرارگرفتند.

اطلاعات مربوط به پایان نامه ها بر اساس نام نگارنده ، سال دفاع ، کلمات کلیدی در نرم افزار کتابخانه وارد گردیده است. علاوه بر این اطلاعات کتاب شناختی پایان نامه ها در کارت های تنظیم شده در برگه دان نیز تهیه گردیده است..

کتابخانه انستیتو پاستور مرتبا در سال 97 پایش نموده تا اطلاعات مربوط به پایان نامه ها با یک فاصله زمانی از طریق نرم افزار پارس آذرخش به روز گردد و در سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور در آدرس زیر:

 قابل فراخوانی گردد.http://thesis.research.ac.ir 

·        برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه

نمایشگاه کتاب در تاریخ 1 الی 3 مرداد ماه  سال 97 در  داخل کتابخانه انستیتو پاستور ایران برگزار گردید. در نمایشگاه مذکور کلیه کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب ، همچنین نمایشگاه کتب کاربردی به نمایش گذارده شد وطی اطلاع رسانی های مکرر از عموم همکاران و دانشجویان جهت بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل آمد.

 

·        به روز رسانی کلیه بخشهای مربوط به سایت کتابخانه

در سال 97 به روز رسانی سایت کتابخانه تداوم داشته است و بررسی قسمت "پرسش از کتابدار" ، روزآمد نمودن بخش "اخبار" و سایر قسمت ها تحت اجراء بوده است.

·        تامین کتابهای دیجیتال

در سال 97 کتابخانه انستیتو پاستور ایران 255 عنوان کتاب دیجیتال را از چهاردهمین دوره نمایشگاه کتب الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر خریداری نموده و به لیست موجودی خود در سامانه کتابداری افزوده است.

 

·        شرکت فعال کتابخانه درعملیات  پایش وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی

کتابخانه انستیتو پاستور ایران، به عنوان یکی از بخش های تحت نظارت معاونت تحقیقات، فناوری و آموزش انستیتو پاستور ایران، به طور فعال در سال 97 در طرح پایش وزارت خانه شرکت داشته و به طور پیوسته در ارتقاء سایت کتابخانه و ارسال گزارشات مرتبط با پایش اقدام نموده است.