مرکز توسعه تجارت

 

 
مرکز توسعه تجارت انستیتو پاستور ایران
Business Development Center  
 
انستيتو پاستورايران به عنوان سازماني که همواره حل مشکلات مرتبط با سلامت انسان را سر لوحه فعاليتهاي خويش قرار داده است ، به دنبال پيمودن راه هاي جديد و يافتن راه حلهاي نو است. اين مهم نيازمند گروهي پيشرو است تا موانع را شناسايي کرده و از سر راه بردارند. اين مرکز.....ادامه مطلب
 
 
واحدهای تابعه مرکز توسعه تجارت
 
 
واحد برنامه ریزی
برنامه ریزی را می توان مهمترین عنصر مشکل گشای کشورهای درحال توسعه دانست. در یک تعریف ساده برنامه ریزی عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیصی عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به اهداف مطلوب در حداقل زمان و با حداقل هزینه ممکن. در واقع برنامه ریزی نوعی.... ادامه مطلب
 
واحد فناوری
مسايل مربوط به حفظ حقوق مالکيت معنوي و قراردهاي تجاري مربوطه ، انتقال فناوري وهمچنين بازاريابي علمي و فروش محصولات به عهده کارشناسان اين واحد ميباشد. طراحي ،فرهنگ سازي و توسعه مدلهاي تجاري مرتبط با فرآورده ها و خدمات پژوهشي و.... ادامه مطلب
 
 
واحد رشد
این واحد با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد وتوسعه حرفه های جدید توسط کارافرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش وفن دارند، پشتیبانی می کند. انکوباتور انستيتو پاستور ايران پذيراي.... ادامه مطلب
 
 
واحد ثبت و بررسی
کارشناسان اين واحد وظيفه جمع آوري ، ايجاد و ارائه اسناد مرتبط با ثبت فرآورده ها و خدمات انستيتو را به مراجع ثبتي ايران و ساير کشورها به عهده خواهند داشت. مطالعات پيش باليني و باليني پروژه هاي انستيتو به منظور ارائه به سازمانهاي رگولاتوري توسط اين واحد هدايت و مستند سازي خواهد شد. عمده فعالیتهای این واحد شامل.... ادامه مطلب
 
 
واحد بازرگانی
طراحی ، فرهنگ سازی و توسعه مدل های تجاری مرتبط با فرآورده ها و خدمات پژوهشی و تولیدی در انستیتو به عهده کارشناسان این واحد می باشد. بازاریابی علمی و فروش محصولات از دیگر وظایف این واحد است.هدف نهایی این واحد حضور موثرانستیتو پاستور در بازار سلامت کشور و فراتر از آن بازار سلامت بین المللی است. در این راستا ارتقا سطح دانش در زمینه........ادامه مطلب
 
تماس با مرکز توسعه تجارت
 
نشانی: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین، پلاک 75، کدپستی 13164،
تلفکس: 66969295
پست الکترونیکی: bdc@pasteur.ac.ir
وب سایت:   www.pasteur.ac.ir