بخش انگل شناسی

 

معرفي بخش و زمينه فعاليت:

بخش انگل شناسي انستیتو پاستور ایران در سال 1358 تاسيس و مورد بهره برداري قرار گرفت. در حال حاضر اين بخش از آزمايشگاه هاي انگل شناسي پزشكي، حشره شناسي پزشكي، سرولوژي و انگل شناسي مولكولي تشكيل شده است.

فعاليت هاي علمي اين بخش شامل فعاليت هاي : پژوهشي، آموزشي، توليدي و خدماتي مي باشد. 

فعاليتهاي پژوهشي شامل اجراي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي بر اساس Main Field بخش مي باشد كه در زمينه بيماري های: مالاريا، ليشمانيوز، توكسوپلاسموز، هيداتيدوز و ساير بيماريهاي منتقله توسط بندپايان مي باشد. همچنين اجراي پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويي از جمله فعاليتهاي پژوهشي اين بخش محسوب مي گردند.  

فعاليتهاي آموزشي شامل تدريس دروس انگل شناسي در دوره هاي كارشناسي ارشد، ميكروبشناسي، برگزاري كنگره ها، سمينارها، بازآموزي هاي مدون، كارورزي ها و كار آموزي ها و انجام پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع مختلف كارشناسي ارشد، دكترا و Ph.D و ارائه خلاصه مقالات علمي از جمله شركت در كنگره هاي خارجي و داخلي مي باشد. 

فعاليت هاي توليدي شامل توليد آنتي ژن های مختلف توکسوپلاسما گوندی، آنتي سرم ها، تولید فاکتور رشد اپیدرمال انسانی (EGF)، و برخي از كيتهاي تشخيصي بيماري هاي انگلي مي باشد. 

فعاليتهاي خدماتي شامل تشخيص بيماريهاي انگلي از جمله تشخیص عفونتهای توکسوپلاسموزیس، لیشمانیوز جلدی و احشایی، لپتوسپیروزیس، بررسی آلودگی انگلی آب و کشت آکانتوموبا برای آن، تشخیص بورلیا، مالاریا، و ارزشيابي حشره كشها و جونده كشها  مي باشد. 

فعاليتهاي اجرايي از جمله فعاليتهاي اجرايي اين بخش ميتوان شركت اعضاء هيات علمي در جلسات بورد تخصصي، كميته هاي كشوري، كميته هاي آموزشي و پژوهشي داخلي و داوري كتب و مقالات ارسالي دانشگاهها و مراكز علمي كشور را متذكر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باز گشت به صفحه اصلی