امور ایثارگران

 هم خانواده‌هاى شهداى عزیزمان و هم خانواده‌هاى اسراى عزیزمان و هم جانبازان عزیزمان و خانواده‌هاى گرامیشان، قدر خودشان را بدانند و مطمئن باشند که عمل آنها امروز خیلى ارزش داشته و دارد و تأثیر زیادى براى عظمت اسلام داشته و خواهد داشت. 

از بیانات رهبر فرزانه در دیدار با جمع کثیرى از جانبازان 42/80/8631

  

·         معرفی
·         اخبار
·          قوانین
·         بانک اطلاعات
·         پیوند های مفید
·         الگوی ایثار
·         ارتباط با ما
·         عکس و تصاویر
·         معرفی ایثارگران
·         نشریات مرتبط