پرتال تسهيلات دانشجوئي

 

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جهت استفاده از تسهيلات دانشجوئي صندوق رفاه دانشجويان و تكميل نمودن فرم درخواست مربوطه از طريق اينترنت به آدرس سايت ذيل مراجعه و اقدام نمائيد.

http://portal.srd.ir/Login.aspx?univ=115

دانشجويان با نام كاربري (شماره دانشجوئي) و رمز عبور (كد ملي) وارد پرتال گردند.

توصيه مي شود رمز عبور بعد از اولين ورود تغيير يابد.