درصد همکاری اساتید با اداره آموزش

 ظرفیت اعضا هیئت علمی از 200٪ مرتبط با دانشجویان Ph.D انستیتو پاستور ایران 97/04/12

ردیف نام استاد درصد همکاری از 200٪ ظرفیت باقیمانده از 200٪ درصد همكاري بین بخشی از 100٪
1  دکتر کیهان آزاد منش  130٪ 70٪ -
2 دکتر محمد رضا آقاصادقی  50%  150٪ -
3  دکتر آرش آرش کیا  60٪  140٪ -
4  دکتر مینا ابراهیمی راد  -  200٪ -
5  دکتر محسن ابوالحسنی  140% 60% -
6  دکتر اکرم ابوئی  -  200٪ -
7 دکتر پرستو احسانی 120% 80% -
8  دکتر احمد رضا اسماعیلی  -  200٪ -
9  دکتر محمد مهدی اصلانی  200% - 100%
10  دکتر سهیلا اژدری  -  200٪ -
11  دکتر عظیم اکبر زاده -  200٪ -
12 دکتر اسکندر امیدی نیا  140%  60% -
13 دکتر شاهین بنکدار 150% 50% -
14 دکتر سعید بوذری   110٪ 90٪ 130%
15 دکتر اعظم بوالحسنی   -  200٪ -
16  دکتر پرویز پرویزی -  200٪ -
17  دکتر محمد رضا پورشفیع -  200٪ -
18  دکتر لادن تیموری  200٪ - 110%
19 دکتر مهری حبیبی   - 200%   -
 20  دکتر نوشین حقیقی پور  -  200٪ -
 21 دکتر شهره خاتمی  136%  64٪ 70%
 22 دکتر وحید خلج   70٪ 130% 110%
 23 دکتر علیرضا خبیری  200%   -
 24 دکتر نوشین داودی  -  200٪ -
 25 دکتر فاطمه دوامی  140٪  60٪ 50%
 26  دکتر نوید دین پرست جدید 140% 60% -
 27  دکتر صدیقه ذاکری  -٪  200٪ -
 28 دکتر سیما رأفتی  100%  100٪ -
 29  دکتر پونه رحیمی  -  200٪ -
30  دکتر مهدی رزاقی  140%  60٪ -
31 دکتر فرزین روحوند   80٪ 120% 50%
32  دکتر سیروس زینلی  100٪ 50% -
33 دکتر سروش سرداری  120%  80٪ -
34  دکتر مونا سلیمی  40%  160٪ 20%
35  دکتر محمد سیاح  -  200٪ -
36  دکتر سید داور سیادت 139٪  61٪ 80%
37 دکتر رضا صغیری   - 200%   -
38 دکتر فرشته شاهچراغی   200٪ - 120%
39 دکتر نادر شاهرخی   160٪  40٪ -
40 دکتر محمد علی شکرگزار   150٪ 50% 80٪
41 دکتر دلاور شهباز زاده  -   200٪ -
 42  دکتر طاهره طاهری  -  200٪ -
 43 دکتر محمد عزیزی  30%  170٪ 20
 44 دکتر مانا علومی  -  200٪ -
 45 دکتر محمد حسین علیمحمدیان   -  200٪ -
 46 دکتر پژمان فرد اصفهانی   100٪ 100% -
 47 دکتر فاطمه فتوحی   -  200٪ -
 48 دکتر مسعود قربانی  -  200٪ -
 49 دکتر هومن کاغذیان  70%   130%  -
 50 دکتر مرتضی کریمی پور  90٪ 110% 120%
 51  دکتر مهدی کدیور - 200٪ -
 52 دکتر مجید گلکار   140٪  60٪ -
 53 دکتر فریدون مهبودی   200٪ - -
 54 دکتر رضا مهدیان   120٪ 80% 50%
 55  دکتر محمود زاده نیکنام -  200٪ -
 56  دکتر احسان مصطفوی  -  200٪ -
 57 دکتر سید فضل الله موسوی  70% 130% -
 58  دکتر عصمت میراب زاده  -  200٪ -
 59 دکتر حسن میرزا حسینی   30٪  170٪ -
 60 دکتر سعید رضا نداف 

-

200% -
 61 دکتر داریوش نوروزیان   180% 20% 50%
 62  دکتر حسین نهروانیان  -  200٪ -
 63  دکتر بهروز وزیری  130% 20% 70%
 64 دکتر ابوالفضل فاتح   70% 130% 
65 دکتر ملیحه کرامتی 120% 80% -
66 دکتر محمد حمید 50٪ 150٪ -
67 دکتر مرجان محمدی - 200% -
68 دکتر حمزه رحیمی 140% 60% -
69 دكتر محمد رضا اسدي كرم 75% 125% 30%
70 دكتر كامران پوشنگ باقري - 200% -
71 دكتر يگانه طالب خان 120% 80% -
72 دكتر فرزام وزيري 124% 76% -
73 دکتر لیلا نعمت الهی 90% 110% -
74 دكتر محمد پويا 50% 150% -
75 دكتر رضا آهنگري كهن 190% 10% -
76 دكتر فراد بادمستي   35% 165% 
77

دكتر احمد رضا بهرمند 

-  200%
78 دکتر فاطمه رحیمی جمنانی 102% 98% -
79 دكتر عباسعلي راز   60%  140%
80 دكتر مهدي مهدوي   30%  170%
81 دكتر اصغر عبدلي كولانكوه   50%  150%
82 دکتر مریم فاضلی - 200% -

 بازگشت به صفحه اصلی