درباره ما

 
راهنمای دریافت سویه        لیست سویه ها           فرم ها         

با توجه به اينكه باكتري هاي بيماري زا نقش مهمي در تهديد سلامت جامعه ايفا مينمايند، کلکسیون میکروبی ایران در راستاي كمك به امور پژوهشي كشور در زمينه سلامت و ارتقاء سطح بهداشت ایران در سال 1388در انستیتو پاستور ایران راه اندازی گردید. این کلکسیون رنج وسیعی از باکتریها را جمع آوری و نگهداری نموده و آنها را در اختیار همکاران محقق در موسسات مختلف و شرکتهای مرتبط در ایران قرار می دهد.

کلکسیون میکروبی ایران در تاریخ 15 آبان سال 1389 به عضویت فدراسیون جهانی کلکسیون های میکروبی در آمده است. فدراسیون جهانی کلکسیونهاي میکروب WFCC

(World Federation for Culture Collections)
فدراسیون چند منظوره اي است که در حقیقت،حافظ تنوع میکروبی در جهان می باشد.این فدراسیون در ارتباط با روش هاي استاندارد نگهداري، ارسال و کشت میکروارگانیسم ها در سراسر جهان فعالیت دارد.
هدف این فدراسیون ارتقاء و حمایت کلکسیونها، نظم بخشیدن به شبکه اطلاع رسانی بین کلکسیون ها و کاربران و همچنین برنامه ریزي کارگاه ها، کنفرانس ها و نشریات مربوطه می باشد.
مشخصات کلکسیون میکروبی ایران در آدرس زیر قابل دسترسی است.

 http://wdcm.nig.ac.jp/hpcc.html 

 

Code

Acronym

Registration Number

Full name

WDCM

MCI

978

Microbial collection of Iran