اولویت های دانشجویان زیست فناوری داروئی

« سرفصل های مرتبط با انتخاب پايان نامه های دانشجويان دکتری تخصصی Ph.D  بيوتکنولوژی داروئی »

 

رسالت دانش آموختگان رشته بیوتکنولوژی دارویی:

تبیین و تقویت جایگاه زیست فناوری داوریی در کشور، ارتقای دانش زیست فناوری دارویی کشور در مقیاس قابل رقابت با سایر کشورهای پیشرفته دنیا و تولید دانش در زمینه زیست فناوری دارویی.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان:

نقش آموزشی: آموزش دروس تئوری و عملی در زمینه های زیست فناوری دارویی

نقش پژوهشی: تحقیق و توسعه متدهای مختلف تولید دارو با استفاده از منابع مختلف بیولوژیکی شامل سلول های حیوانی، قارچها، باکتریها و سایر میکروارگانیسمها و ابداع متدهای مختلف تولید دارو با استفاده از ارگانیسم های زنده هدایت پژوهش های دانشجویان در زمینه های مختلف تولید دارو با استفاده از تکنیک های بیوتکنولوژی.

نقش خدماتی: انجام وظیفه در کارخانجات و مراکز تولید داروهای بیولوژیک

زمینه های تحقیقاتی پایان نامه های این رشته به دو دسته زیر تقسیم می شود:

الف:    بنیادی (Basic)

ب :    صنعتی و تولیدی  (Industrial Development and Production)

 زیر مجموعه های هر یک از بخشهای فوق به شرح زیر می باشد:

1-    تحقیقات زیست فناوری دارویی در زمینه زیست-درمانها شامل پروتئینهای نوترکیب/ آنتی بادیها/ اسیدهای نوکلئیک / پپتیدها / واکسنهای بر پایه مولکول های زیستی/ ادجوانتها/ درمانهای بر پایه سلول

·        طراحی و کشف

·        استفاده از سیستمهای بیانی (پروکاریوتی و یوکاریوتی)

·        مهندسی پروتئین یا سلول

·        مهندسی میکروارگانیسمها

·        آنزیمها

2-   توسعه صنعتی و روند تولید زیست-درمانها

·        تحقیق و توسعه

·        تعیین ویژگی و جنبه های تحلیل زیستی (Characterization and Bioanalytical Aspects)

·        بیوسیمیلار (تمام جنبه های توسعه و تولید)

·        توسعه بالادستی و پایین دستی

·        پپتیدها / ریز مولکولها با کاربرد در توسعه صنعتی زیست داروها

·        فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک زیست داروها

·        توسعه مدلهای حیوانی بیماریهای انسانی فارماکودینامیک / فارماکوکینتیک شامل تمام جنبه های مرتبط (ابزارهای ویرایش ژنوم و غیره)

·        فرمولاسیون

·        بهینه سازی و اعتبار بخشی فرآیند

3-  طب بازساختی به عنوان ابزار غربالگری دارو؛ درمانهای بازساختی

4-   زیست شناسی سامانه ای و رویکردهای multi-omics در تولید، اعتبار بخشی و ... زیست داروها

 

بازگشت به صفحه اصلی