بخش هپاتيت ب و چهار فرآورده نوتركيب

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

هپاتيت ب و چهار فرآورده نوتركيب

معرفي : مدیریت تولید فرآورده‏های نوترکیب از 6 بخش تولیدی بشرح ذیل تشکیل گردیده است:
- بخش تولید ماده فعال واکسن هپاتیت ب
این بخش با هدف تولید واکسن هپاتیت ب، تاسیس شد. این محصول به کمک تکنیک‏های مهندسی ژنتیک و به روش نوترکیب ساخته می‏شود. در حال حاضر این قسمت با راه‏اندازی بخش‏های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت، رسماً فعالیت خود را آغاز نمود و وارد مرحله تولید شده است. اهم فعالیت‏های این بخش بدین شرح می‏باشد.
1. تکثیر سلولی (Multiplication)
2. تخمیر سلولی (Fermentation)
3. شکست سلولی (Cell disruption)
4. رسوب‏دهی اسیدی (Acid precipitation)
5. خالص‏سازی اولیه
6. خالص‏سازی نهایی
فرآیند کلاسیک تولید ماده فعال دارویی (API) شامل مراحل زیر است:
1. تکثیر سلولی (Multiplication) و تخمیر سلولی         (Fermentation).
2. تخریب سلولی(Cell Disruption) و رسوب‏دهی اسیدی (Acid Precipitation).
3. پیش‏تخلیص (Semi Purification).
4. خالص‏سازی (Purification).

- بخش تولید استرپتوکیناز و اینترفرون آلفا 2
• قسمت فرمانتاسیون
اهم فعالیت‏های این بخش، جداگانه برای هرکدام از دو پروتئین اینترفرون آلفا2-ب و استرپتوکیناز، به 3 مرحله تقسیم می‏گردد:
1- مرحله Multiplication
2- مرحله Fermentation
3- مرحله Harvesting
• قسمت تخلیص اولیه
1.Cell Disruption & Washing
2.Solubilization & Refolding
• قسمت تخلیص
روش‏های کروماتوگرافی شامل:
کروماتوگرافی تبادل یونی
کروماتوگرافی میل ترکیبی یون فلزی
ژل فیلتراسیون
کروماتوگرافی فاز معکوس
کروماتوگرافی واکنش هیدرفوبی
روش‏های غیر کروماتوگرافی شامل:
فیلتراسیون عمقی
فیلتراسیون کاتریج
فیلتراسیون غشایی
اولترافیلتراسیون

- بخش فرمولاسیون، پرکنی و بسته بندی
بخش فرمولاسیون، پرکنی و بسته‏بندی در سال 1384 آغاز به کار نمود.
فعالیت‏های تولیدی بخش فرمولاسیون، پرکنی و بسته‏بندی:
در حال حاضر این بخش وظیفه تولید محصولات دارویی زیر را بر عهده دارد:
1- واکسن هپاتیت ب
2- اینترفرون آلفا
3- اریتروپویتین
4- استرپتوکیناز
واحدهای تولیدی تابعه:

1- واحد آماده‏سازی مواد:
این بخش مسئولیت آماده‏سازی و سترون‏سازی مواد و تجهیزاتی نظیر لباس‏های اتاق‏های تمیز، کپ، رابر، ویال و سایر وسایل واحدهای فرمولاسیون وپرکنی را بر عهده دارد.

2- واحد محلول‏سازی:
این واحد وظیفه تهیه و آماده‏سازی محلول‏های مورد نیاز را برای واحد فرمولاسیون و نیز دیگر واحدها بر حسب ضرورت بر عهده دارد.
3- واحد فرمولاسیون:
کلیه مواد موثره و خام از جمله آنتی‏ژن سطحی نوترکیب ویروس هپاتیت ب و ژل آلومینیوم هیدروکساید پس از فرآوری‏های لازم اولیه در طی یک فرآیند اتوماتیک و ایزوله فرموله‏ شده و به صورت بالک نهایی واکسن درمی‏آید. این فرآیند توسط سیستم کامپیوتری کنترل می‏شود و بدلیل اهمیت بالا از سیستم‏های کنترلی جایگزین نیز برخوردار می‏باشد.
4- واحد پرکنی:
در این واحد ویال‏های استریل و دپیروژنه از طریق ریل وارد اتاق پرکنی شده و پس از ورود به دستگاه، تحت شرایط آسپتیک، بالک نهایی واکسن از طریق نازل‏های متصل به تانک حاوی بالک، به داخل ویال‏ها پمپاژ می‏شود. ویال‏های پرشده توسط دستگاه درپوش‏گذاری و سرپوش‏گذاری شده و نهایتاً سرپوش روی ویال کاملاً در محل خود محکم می‏شود و ویال‏ها از طریق ریل از دستگاه و اتاق پرکنی خارج می‏شوند.
5- واحد لیوفیلیزاسیون:
در این بخش محصولات اینترفرون و استرپتوکیناز که توسط دستگاه پرکنی به درون ویال‏ها پرشده‏اند بوسیله دستگاه لیوفیلیزاتور طی سه مرحله خشک‏کنی، انجماد و خشک‏کنی ثانویه به صورت پودر خشک درمی‏آیند. این فرآیند باعث افزایش ماندگاری و تسهیل حمل‏ونقل فرآورده می‏شود.
6- واحد کنترل چشمی:
تمامی ویال‏ها از نظر آلودگی به ذرات و نواقص در بسته‏بندی توسط اپراتورهای مجرب و دستگاه نیمه اتوماتیک با نور پلاریزه مورد کنترل قرار می‏گیرد و موارد مشکوک از خط تولید خارج می‏گردد.
7- واحد برچسب‏زنی:
عملیات درج تاریخ تولید، انقضاء و شماره‏ سری ساخت بر روی برچسب و نصب آن بر روی ویال در این واحد انجام می‏گردد.
8- واحد آماده‏سازی و مواد بسته‏بندی:
مواد مورد نیاز عملیات بسته‏بندی در این واحد آماده استفاده در واحد بسته‏بندی می‏گردد. عملیاتی نظیر درج تاریخ تولید، انقضاء و شماره سری ساخت بر روی جعبه‏ها در این واحد انجام می‏گردد.
9- واحد بسته‏بندی:
در این واحد ویال‏ها به همراه بروشور حاوی اطلاعات دارویی هر محصول، درون جعبه‏های متناسب قرار داده شده، پس از بسته‏بندی در لفاف‏های پلاستیکی برای خروج از واحد تولید و نگهداری در انبار تا زمان آزادسازی محصول توسط واحد تضمین کیفیت آماده می‏گردد.

- بخش تولید اریتروپویتین
این بخش در مهرماه سال 1384 در مجتمع تولیدی- تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران آغاز به کار کرد. مبنای فرآیند تولید در این بخش استحصال محصول از سلول‏های جانوری و بر پایه فناوری DNA نوترکیب          (Recombinant DNA Technology) می‏باشد که سلول‏های پستانداران را که با استفاده از فناوری‏های مهندسی ژنتیک تغییر عملکرد یافته‏اند به خدمت گرفته و در راستای تولید فرآورده‏های دارویی مختلفی از جمله اریتروپویتین، فاکتورهای انعقادی مختلف و ..... استفاده می‏نمایند.
این بخش از دو قسمت کشت سلولی و تخلیص و دو واحد آماده‏سازی-استریل‏سازی و مستندسازی تشکیل شده است.
فرآیند کشت سلولی مشتمل بر عملیات كار با بانک سلولی کار و انجمادزدایی، بسط سلولی، برداشت، احیا و فیلتراسیون بوده و فرآیند تخلیص نیز مشتمل بر کروماتوگرافی‏های فیلتراسیون ژلی، تعویض یونی، فیلتراسیون ژلی با قدرت تفکیک بالا، تغلیظ و فیلتراسیون است.
فرآیند آماده‏سازی مشتمل بر آماده‏سازی محلول‏ها، بافرها و محیط‏های کشت، تمیزسازی کل منطقه تولیدی می‏باشد.
واحد مستندسازی نیز به پی‏گیری، تصحیح و تکمیل اسناد حاصل از هر قسمت در واحد تولیدی می‏پردازد.

- بخش تولید آب و سیستم‏های بحرانی
شرح خلاصه فرآیند بخش تولید آب و سیستم‏های بحرانی:
تبدیل آب خام ورودی مجتمع به آب شرب با انجام تصفیه فیزیکی و شیمیایی، شامل:
1- اختلاط سریع
2- انعقاد
3- ته‏نشینی
4- فیلتراسیون
5- گندزدایی
6- ذخیره‏سازی
 

شرح وظايف: 
- تولید ماده دارویی فعال اریتروپویتین نوترکیب
- تولید ماده دارویی فعال استرپتوکیناز نوترکیب
- تولید ماده دارویی فعال اینترفرون آلفا 2b نوترکیب
- تولید ماده دارویی فعال واکسن هپاتیت نوترکیب
- تولید آب خالص و تولید آب تزریقی

اهداف و چشم اندازها:
- تولید واکسن و محصولات دارویی  نوترکیب متنوع
- آموزش و پژوهش در حوزه فرآورده‏های دارویی نوترکیب و واکسن‏های انسانی
- ارائه مشاوره در ساخت واکسن و محصولات نوترکیب، استریل و لیوفیلیزه تحت شرایط آسپتیک  
 
ظرفيت توليد و محصولات :
- استرپتوکیناز:    000/30 ویال 750000IU
- اینترفرون:    000/000/1 ویال3000000IU
- هپاتیت ب:    000/000/16 دوز اطفال
- اریتروپویتین:    000/400 ویال  2000IU


خدمات قابل ارائه:

 • خدمات توليدي: 
   - تولید ماده دارویی فعال اریتروپویتین نوترکیب
  - تولید ماده دارویی فعال استرپتوکیناز نوترکیب
  - تولید ماده دارویی فعال اینترفرون آلفا 2-ب نوترکیب
  - تولید ماده دارویی فعال واکسن هپاتیت ب نوترکیب
  - تولید آب خالص و تولید آب تزریقی
  - تولید انواع API محصولات نوترکیب براساس سفارش دریافتی
 • خدمات آموزشي:  
  - تولید فرآورده‏های دارویی نوترکیب  طبق قوانین GMP
  - مشارکت در طرح‏های تحقیقاتی مربوط به تولید سایر فرآورده‏های دارویی نوترکیب
  - ارائه پروپوزال‏های طرح‏های مربوط
  - بررسی روش‏های بهینه‏سازی فرآیند با استفاده از متدهای  جدید و امکانات موجود
  - آموزش اولیه-حین کار و تخصصی پرسنل
  - ارائه سمینارهای آموزشی
  - برگزاری کارگاه‏های آموزشی مرتبط
  خدمات پژوهشي: 
  ارائه راه‏کارهای علمی به منظور بهینه‏سازی روش‏های تولید فرآورده‏های دارویی نوترکیب و واکسن‏ها
 • خدمات مشاوره اي:
  - بررسی چگونگی بهینه‏سازی روش‏های موجود
  - کار در شرایط خاص clean room به منظور تولید parenteral مورد نظر
 • Up stream Scale Up:
  سیستم‏های RC40 اتوماتیک Roller bottle
  اندازه‏گیری viability & cell growth  و کینتیک رشد
 • Down stream processing:
  سیستم‏های کروماتوگرافی و فیلتراسیون
  انجام تست‏های پایش محیطی و نمونه‏گیری‏ها
  - تولید محصولات دارویی نوترکیب و واکسن‏های متنوع از جمله توانایی‏های این بخش می‏باشد.
  ارائه مشاوره در ساخت محصولات نوترکیب، واکسن‏ها به صورت مایع و  لیوفیلیزه تحت شرایط آسپتیک نیز از دیگر ظرفیت‏های این بخش تولیدی می‏باشد.