بخش واكسن هاي باكتريايي

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

واكسن هاي باكتريايي

معرفي : بخش واکسن های باکتریائی و تهیه آنتی ژن از ابتدای تاسیس انستیتو پاستور ایران فعال بوده و همواره یکی از دو واحد بخش میکروب شناسی را تشکیل داده است.واکسن کلاسیک حصبه یTAB) (در این واحد تولید می شد که می توان گفت نیاز های کشور برای واکسیناسیون عمومی را تامین کرده بود.دیگر واحد این بخش نیز در زمینه ی میکروب شناسی بالینی فعالیت داشته است.در سال 1344 هم زمان با فراگیر شدن ناگهانی بیماری وبا در ایران،این واحد،تولید واکسن کلاسیک این نوع بیماری را در دستور کار خود قرار داده بود که البته چندی بعد به دلیل افزایش حجم کاری،از بخش میکروب شناسی مجزا شد و از سال 1345 تحت عنوان بخش واکسن های باکتریائی و تهیه آنتی ژن فعالیت خود را به صورت مستقل ادامه می دهد.در حال حاضر فعالیت این بخش گسترش پیدا کرده و بخش واکسن های باکتریائی و تهیه آنتی ژن واقع در مجتمع تولیدی و تحقیقاتی کرج به فعالیت خود ادامه می دهد.

شرح وظايف:
 تولید آنتی ژنهای رایت و ویدال در حد نیاز کشور
تحقیقات در جهت تولید محصولات جدید از جمله تهیه کیت های تشخیصی سرولوژیک و محیط های کشت اختصاصی
آموزش و تدریس دانشجویان در مقاطع فوق لیسانس و دکترا
راهنمایی و مشاوره رساله های دانشجویان در مقاطع فوق لیسانس و دکترا و کمک در انجام این رساله ها
 
اهداف و چشم اندازها:
تحقیق در تولید محصولات جدید و واکسن های ساب-یونیت ،از جمله تولید واکسن ساب یونیت هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ b(Hib)
 تولید آنتی سرم های اسپسیفیک بروسلا،سالمونلا،شیگلا و غیره
تلاش در جهت صادرات محصولات بخش بویژه آنتی ژنها  
 
ظرفيت توليد و محصولات :
ظرفیت تولیدی بخش در حال حاضر برای هر کدام از محصولات به شرح ذیل میباشد:
90000 ویال (AO ،BO، DO ،aH، bH، dH ) آنتی ژن های ویدال
سرم کنترل مثبت ویدال 15000 ویال
سرم کنترل مثبت رایت 20000 ویال
سرم کنترل منفی 35000 ویال
همراه با بافر) 200000 ویال 2ME آنتی ژن های رایت (راپید،لوله ای،رزبنگال،آنتی ژن
محیط کشت خون 5000 ویال
محیط کشت کاستاندا 5000 ویال
محیط کشت لوون اشتاین 3000 ویال
محیط کشت لوفلر 500 ویال
آنتی سرم های ویبریو کلرا( اینابا، اگاوا، پلی والانت) 5000 ویال
پلاسمای کوآگولاز 500 ویال

خدمات قابل ارائه:

  • خدمات توليدي:  تولید آنتی ژن های رایت و ویدال ،آنتی سرم های اختصاصی ویبریو کلرا و سایر آنتی سرم های اسپسیفیک ، محیط های کشت اختصاصی، پلاسمای کواگولاز,
  • خدمات آموزشي:   1-تدریس تئوری و عملی دانشجویان مقاطع فوق لیسانس و دکترا2-راهنمائی و مشاوره رساله های دانشجویان در مقاطع فوق لیسانس و دکترا
    3-مشاوره در زمینه های تولید محصولات بیولوژیک.4-برگزاری دوره های کارآموزی در مقاطع مختلف دانشجویی.
  • خدمات پژوهشي:  ارائه وهمکاری در طرح های پژوهشی و تولیدی در راستای اهداف بخش.
     
  • خدمات مشاوره اي:مشاوره در زمینه های تولید محصولات بیولوژیک.