بخش كنترل كيفيت

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

 

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

كنترل كيفيت

معرفي :بخش کنترل کیفیت در سال 1365 تاسیس گردید و در سال 1384 به ساختمان هپاتیت ب در مجتمع تولیدی- تحقیقاتی کرج انتقال یافت.  این بخش شامل 10 آزمایشگاه وحدود 53 پرسنل آموزش دیده جهت انجام آزمون های مختلف آنالیتیک و بیولوژیک بر روی مواد اولیه و محصولات داروئی مطابق با دستور العمل های WHO ، USP و BP می باشد.
 
شرح وظايف:

 بخش کنترل کیفیت مسئول نمونه برداری، ارزیابی و درخواست انجام سنجش های مختلف بر روی آنتی ژن ها، محلول های بیولوژیک، واکسن ها، پروتئین های نوترکیب، آب، آب زائد، دریافت نتایج آنالیتیک از آزمایشگاه ها و تهیه گواهی کیفیت هر سری ساخت محصول می باشد. کلیه این امور توسط راک های استاندارد، روش های معتبر، تجهیزات مناسب و استاندارد های بین المللی، صورت می پذیرد تا کلیه الزامات روش های آزمایشگاهی بهینه و مقررات بین المللی تضمین گردد. 
 

اهداف و چشم اندازها:

بررسی کیفی کلیه محصولات بینابینی و نهایی تولید شده در کلیه بخش های تولیدی انستیتو پاستور ایران میباشد. این بخش در حال تبدیل به آزمایشگاه معتمد وزارت بهداشت در کلیه واکسن های انسانی و فراورده های بیولوژیک می باشد. تا کنون مراحل شناخت این بخش به عنوان آزمایشگاه معتمد در کنترل کیفی واکسن هپاتیت ب انجام شده است.
 

ظرفيت توليد و محصولات :

این بخش سالانه قادر به انجام بیش از 350000( سیصد و پنجاه هزار) آزمون در زمینه های مختلف مواد اولیه، شیمی بیوشیمی، میکروبی، ایمونوشیمی، بیولوزی مولکولی، کروماتوگرافی و الکتروفورز میباشد.
 

خدمات قابل ارائه:

  • خدمات آموزشي:  برگزاری کارگاه ها و دوره های مختلف آموزشی در کنترل کیفی واکسن های انسانی و فراورده های بیولوژیک
  • خدمات پژوهشي:   همکاری در کلیه طرح ها و پروژه های پژوهشی مرتبط
  • خدمات مشاوره اي: پاسخگویی در موضوعات جاری بخش به درخواست کنندگان