بخش علوم حيوانات آزمايشگاهي

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

 

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

علوم حيوانات آزمايشگاهي

معرفي :

    در سال 1320 دکتر بهرامی پس از عزیمت به انستیتو پاستور فرانسه وکارآموزی نزد پروفسور لگرو با سوش تاریخی پاستور به  ایران مراجعت نمود وهارگزیدگان را که اغلب از مردم شهر تهران واطراف آن بودند با نخاع خشکیده خرگوش به طریق کلاسیک لوئی پاستور درمان می نمود.به علت عدم
کفایت طریقه کلاسیک فوق برای درمان هار گزیدگان ،مخصوصا" در نواحی فوقانی بدن درسال 1316دکتر قدسی به همراه پروفسورلگروکه ازپاریس
به ایران آمده بودروش عالم ایتالیایی را که عبارت بود از یک واکسن فنل دار کشته، راه اندازی نمودند. این واکسن در مغز خرگوش آزمایشگاهی تهیه به این ترتیب نیاز روزافزون به خرگوش آزمایشگاهی بنای جدیدی برای نگاهداری و تولید آن شد . آقای دکتر مهدی قدسی می گردید. در گزارش
مهر ماه1350درمورد حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز انستیتو پاستور ایران و محل نگهداری آنها چنین اظهار میدارند : تعداد دامهائی که پیوسته برای مطالعه و تجربه حاضر و آماده است از چند هزار تجاوز می کند و این انبوه جمعیت از موش ، خوکچه هندی ، خرگوش و حتی میمون ، گاو ، گوساله و گوسفند موجب می شود که روز و شب رایحه مخصوص که برای شامه بعضی اشخاص نا مطبوع است درجوانب این بناها پراکنده باشد.
اکنون ما درحال ساختن این پرورشگاه عظیم که ازلوازم اولیه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی ما می باشد سخت  نادم هستیم و  تکاپو میکنیم در اطراف تهران دهکده ای بدست آوریم وتمام حیوانات را به آنجا منتقل سازیم ومصرف روزانه خود را با کامیون به تهران برسانیم .
  اکنون سالهاست که این آرزوی آقای دکتر مهدی قدسی برآورده شده است .تا حدود 10 سال پیش سیستم پرورش کف مرسوم بود ولی از آن به بعد
سیستم پرورش در قفس رک جایگزین گردیده است. 
   لازم به ذکراست بخش علوم حیوانات آزمایشگاهی در مساحتی بالغ بر 3000 متر مربع واقع در مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور  کیلومتر 25 اتوبان تهران کرج در سال 1372  احداث گردیده و سالیانه بالغ بر صد  و پنجاه هزار سر انواع حیوان آزمایشگاهی  بر اساس اصول  GMP &GLPتولید می گردد . 
 

شرح وظايف:

 - تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی
- آموزش و پژوهش  در حوزه علوم حیوانات آزمایشگاهی
- انجام آزمون های حیوانی

اهداف و چشم اندازها:

 - توسعه و  ازدیاد نسل انواع حیوانات آزمایشگاهی
- ارتقائ کیفیت محصولا تولیدی منطبق بر آخرین استانداردهای جهانی

ظرفيت توليد و محصولات :

150 هزار سر در سال انواع حیوانات آزمایشگاهی شامل . موش سفید کوچک غیر همخون  MICE    NMRI & NIH
2. موش سفید بزرگ غیر همخون  RAT  WISTAR
3.هامستر  HAMSTER GOLDEN (SYRIAN)
4.خوکچه هندی  GUINEA PIG   DUNKIN HARTLEY
5. خرگوش    NEW ZEALAND  WHITE RABBIT     
6.موشهای همخون       (BALB/c  – C57 BL/6 -  CBA/J )   INBRED MICE
 

خدمات قابل ارائه:

 • خدمات توليدي:  آزمون های حیوانی کنترل کیفی واکسن ها و فراورده های دارویی مانند:
  1- آزمون واکنش پوستی ( Skin Reactivity Test ) واکسن  ب. ث. ژ. (Vaccine . B. C. G ).  
  2-آزمون سلامت( Safety Test )  بر روي واکسن  ب. ث. ژ. (Vaccine . B. C. G ).  
  3- آزمون غیر فعال بودن ( Inactivity Test ) واکسن هاری دامی (Rabies Vaccine for veterinary use  ).  
  4- آزمون سلامت( Innocuty Test ) واکسن هاری دامی(Rabies Vaccine for veterinary use  ).  
  5-   آزمون تاثیر فراورده های زیستی
  6- آزمون  تب زایی
  7-آزمون سمیت غیر طبیعی
  8-  آزمون سیستمیک
  9- تولید انواع حیوانات آزمایشگاهی

 • خدمات آموزشي: 
 1.  این بخش فعالیتهای آموزشی خود را در سطوح مختلف (کاردانی- کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری) برای دانشجویان داخل وخارج از انستیتو ارائه می نماید.
 2.  در مقاطع مختلف زمانی با توجه به نیاز نسبت به تربیت پرسنل کارآزموددر زمینه علوم حیوانات آزمایشگاهی اعم از پرسنل انستییتو پاستور ایران و پرسنل سایر مراکز علمی- تحقیقاتی اقدام می نماید  .

 • خدمات پژوهشي:   همکاری درانجام طرحهای پژوهشی بخشهای مختلف انستیتو پاستور ایران و مراکز پژوهشی دیگر.
 • خدمات مشاوره اي: ارائه اطلاعات تخصصی مربوط به علوم حیوانات آزمایشگاهی از جمله طراحی و ساخت حیوانخانه ، مشارکت و راهنمائی در زمینه پرورش ، نگهداری و تغذیه گونه های مختلف  حیوانات آزمایشگاهی و مشاوره درکلیه زمینه های تخصصی مورد تقاضای پژوهشگران