بخش انسكتاريوم

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

 

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

انسكتاريوم

معرفي :

 مرکز مطالعات مولکولی کاربردی بیماریهای ناقل زاد انستیتوپاستور ایران، در سال 1388در راستای اهداف بلند مدت استراتژی بخش سلامت کشور، در ارتباط با پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله توسط ناقلین و در غالب مرکز کاندید همکاری سازمان بهداشت جهانی (WHO)وEMRO به صورت آزمایشی شروع به فعالیت نموده است.

شرح وظايف:

 1. تهیه واکسن،کیت های تشخیصی، فرآورده های بیولوژیک در راستای پیشگیری و کنترل بیماری های ناقل زاد
2. پرورش پشه های آنوفل، کولکس،آئدس، پشه خاکی، کنه،کک، انواع مگس، عقرب و زالو...
3. شناسایی مواد موثر داروها برای درمان بیماریهای ناقل زاد
4. تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه های علمی
 

اهداف و چشم اندازها:

 1.همکاری و هماهنگی در ارتباط با مرکز مدیریت بیماری ها و دفتر منطقه ای شرق مدیترانه و سازمان بهداشت جهانی و کشورهای منطقه یا اولویت کشورهای مسلمان
2.طراحی، اجرا و ارزیابی تحقیقات پایه و کاربردی
3.گسترش دامنه فعالیت ها در کشورهای منطقه
4.مشارکت و تبادل تجربه و اطلاعات عملی در ارتباط با مطالعات آزمایشگاهی و میدانی در قالب تربیت نیروی انسانی متخصص مرتبط
5.هدایت تحقیقات به سمت  تولید فرآورده های مورد نیاز جهت پیشگیری و کنترل بیماری های ناقل
 

خدمات قابل ارائه:

  • خدمات توليدي:

1.پرورش ناقلین
2.پرورش حیوانات
3.موزه
4.تولید فرآورده های بیولوژیک مرتبط با کنترل بیماری های ناقل زاد از جمله کیت های تشخیصی،ناقلین وعوامل بیماری زای میکروبی از جمله ویروس پروتوزوا، باکتری و...
5.کیت تشخیص مقاومت به دارودر بیماری های ناقل زاد
6.کیت تشخیص مقاومت به سموم 

  • خدمات آموزشي:

1.تهیه پمفلت، پوستر و کتاب آموزشی
2.Workshopکوتاه مدت ،بلند مدت، دوره های 1 ساله،6 ماهه
3.مشارکت در راه اندازی دوره های تخصصی ارشد و دکترای مرتبط با بیماری های ناقل زا
4.تهیه و تولید لام، اسلاید، نمونه های خشک و اتاله شده بند پایان 

  • خدمات پژوهشي:

1.اجرای پروژه های مشترک با سازمان ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها
2.اجرای پروژه های مورد نیاز دیگر سازمان های مورد نیاز سلامت جامعه از جمله محیط زیست، جهاد کشاورزی،آب و فاضلاب 

  • خدمات مشاوره اي:
1.ارائه خدمات مشاوره ای در ارتباط با پیشگیری و کنترل بیماری های ناقل زاد به سازمان ها و مراکز مختلف
2.تشخیص حشرات و بند پایان ناقل یا عامل بیماری های ناقل زاد