اهداف و استراتژی

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

 

اهداف و استراتژی

 اهداف این مجتمع در راستای توسعه نظام سلامت کشور عبارت است از :
- تولید فرآورده‏های جدید ( شامل واکسن‏ها یا فرآورده‏های مورد نیاز برای ارتقاء سطح سلامت جامعه)،
- تمرکز به تولید فرآورده‏هایی دارای ارزش افزوده بالا.
- کاهش هزینه های تولید.
- صادرات .

استراتژی
به منظور دست‏یابی به اهداف فوق، استفاده از راهبردهای زیر مورد نظر می‏باشد:
- اتکا بر دانش بومی (درون سازمانی یا در داخل کشور).
- استفاده از روش‏های انتقال دانش فنی.
- توسعه همکاری های فن‏آورانه (با بنگاه‏‏های خارجی یا داخلی).