بخش پایان نامه ها

 

بخش پایان نامه  های کتابخانه مشتمل بر 250 عنوان ، که به زبانهای انگلیسی و فارسی نگارش شده که در ارشیو کتابخانه موجود می باشد و 80 درصد این پایانامه ها مربوط به دانشجویان داخل انستیتوپاستور می باشد واغلب در زمینه علوم پایه پزشکی می باشد 

طبق قوانین داخلی کتابخانه پایان نامه ها به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند و امکان زیراکس یاکپی ... نیز میسر نمی باشد.و فقط داخل سالن مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد 

*پایان نامه ها در لینک کتابخانه دیجیتال قابل جستجو می باشد*