بخش امانت دیسک های نوری نرم افزاری و E-BOOK

 

 

این قسمت کتابخانه  مجموعه ای از   دیسک های نوری در زمینه های عمومی ، نرم افزاری و تخصصی را شامل میشود .

 

نحوه امانت  

 

هر عضو می تواند تا 3 عدد از این دیسکهای نوری را به مدت 2 شب امانت بگیرند و در صورت نیاز تا 2 روز دیگر قابل تمدید می باشد.

 

جریمه برای هر دیسک نوری بابت هر شب 1000 ریال می باشد در صورت مفقودی یا خرابی عین آن باید تهیه و تحویل کتابخانه گردد. 

 

 

مجموعه تخصصی این مجموعه  در زمینه های علوم پایه و بیو تکنولوژی پزشکی شامل عناوین زیر می باشد

 

 

     1- Medline

 

     2-Biological abstracts

 

     3- Bioloical abstracts /PRM

 

     4- Biological abstract.

 

     5- Current contents life Sciences

 

     6- Chemical Engineering and Biotechnology abstracts

 

     7- Biotechnology and Bio Engineering abstracts

 

     8- International Pharmaeutical abstracts

 

     9- Entrez Gene bank

 

     10-E-Learning

 

     11- Software &Hardware