استفاده از دستگاه بتا كانتر وگاما كانتر(هرويال)

میز خدمت الکترونیکی  

 

 1 شرح خدمت استفاده از دستگاه بتا كانتر وگاما كانتر(هرويال) جهت سنجش رادیو ایزوتوپ ها در مواد مجهول
 2 درخواست خدمت  تقاضای گیرنده
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز   تماس تلفني براي دادن وقت و ثبت تعداد و نوع نمونه در دفتر مربوطه
 5 قوانین و مقررات كسب مجوز اوليه از سازمان انرژي اتمي
 6 استعلام   --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  3 ساعت در روز
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت 50000 ریال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت


 زیبا اکبری
تلفن: 64112140

 11 مراحل گردش کار  

 نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت