آزمايش آناليزبيوشيميايي آب

میز خدمت الکترونیکی   

 1 شرح خدمت آزمايش آناليزبيوشيميايي آب- تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب
 2 درخواست خدمت  درخواست کتبی
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز   نمونه آب مورد آزمايش كه شامل آب استخر ، چاه ، قنات يا موارد مشابه مي باشد كه همراه با فرم درخواست آزمايش و فيش پرداخت هزينه دريافت مي گردد.
 5 قوانین و مقررات   --------
 6 استعلام   --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  حداکثر 2 هفته
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت 300000ريال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت


 

 11 مراحل گردش کار


 نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)