تحلیل داده هاي متابولوميكس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی

میز خدمت الکترونیکی

 

 1 شرح خدمت تحلیل داده هاي متابولوميكس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی
 2 درخواست خدمت http://www.HMDB.com
http://www.metaboanalyst.ca
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز طرح مصوب و يا پروپوزال دانشجويي
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  3 روز
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت  
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  زیبا اکبری
شماره تلفن:64112140
 11 مراحل گردش کار

 

     

  نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت