آزمايش تعيين سنجش پروتئين در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت  آزمايش تعيين سنجش پروتئين در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی
 2 درخواست خدمت  درخواست كتبي جهت پايان نامه دانشجويي و انجام طرحهاي مصوبه
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز  در خواست کتبی
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  یک روز
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت  5000000 ریال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  دکتر خاتمی
شماره تلفن:64112100
 11 مراحل گردش کار

 

     

   نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت