آزمايش اندازگيري فلزات سنگين به روش جذب اتمي

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت آزمايش اندازگيري فلزات سنگين به روش جذب اتمي
 2 درخواست خدمت  درخواست كتبي جهت پايان نامه دانشجويي و انجام طرحهاي مصوبه
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز درخواست کتبی
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  یک روز
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت 200000 ریال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت

مهندس سیف الدین جوادیان
شماره تماس:02164112105
پست الکترونیک:sayfiJavadian@yahoo.com
 

 11 مراحل گردش کار

 

     

  نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت