ساعات کار کتابخانه

   

کتابخانه انستیتو پاستور ایران از ساعت 8 صبح الی 16 در طول هفته (شنبه الی چهار شنبه) در بخش امانت و مخزن در خدمت مراجعین  محترم ، همکاران داخلی و  مراجعین از تمامی دانشگاه ها و موسسات  علمی کشور می باشد  و همچنین سالن مطالعه کتابخانه در طول هفته ( شنبه الی چهارشنبه ) از ساعت 8 الی 20 شب جهت مطالعه باز می باشد.