ساعات کار کتابخانه

 

 

 ساعات کار کتابخانه انستیتو پاستور ایران

 

 

 

 

کتابخانه انستیتو پاستور ایران از ساعت 8 صبح الی 16 در طول هفته (شنبه الی چهار شنبه) در بخش امانت و مخزن در خدمت مراجعین  محترم ، همکاران داخلی و مراجعین از تمامی دانشگاه ها و موسسات  علمی کشور می باشد