ارسال سلول های درخواستی

 

1.      پیگیری موقعیت مرسولات از طریق سایت تی پی جی www.tpg.ir و خطوط تلفنی

2.      دریافت از مبدأ و تحویل در مقصد Door to Door

3.      ارسال بیشتر ( غالب ) مرسولات از طریق خطوط هوایی

4.      امکان استفاده از سرویس تحویل (تحویل بسته قبل از ساعت 12 ظهر در مقصد)

5.      امکان استفاده از سرویس پس کرایه

6.      تحویل مرسولات ظرف مدت حداکثر یک روز کاری

7.      بیمه کلیه محمولات ارسالی در طول مدت حمل بدون محدودیت ریالی