آخرین اخبار >>
 بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 97/2/5
 
1397/02/5    مشاهده متن کامل >>
 بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی پردیس فنی دانشگاه تهران
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 97/2/30
 
1397/02/30    مشاهده متن کامل >>
 بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 97/2/26
 
1397/02/26    مشاهده متن کامل >>
 انتصاب سرکار خانم دکتر دلارام درود
بعنوان سرپرست معاونت تولید انستیتو پاستور ایران
 
1397/02/16    مشاهده متن کامل >>
 بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
از انستیتو پاستور ایران در تاریخ 97/2/1
 
1397/02/1    مشاهده متن کامل >>
12345678910...
اخبارسلامت ایران وجهان >>
 اخبار هفتگی شبکه بین المللی انستیتو پاستور
می 2018
 
1397/02/25    مشاهده متن کامل >>
 اخبار هفتگی شبکه بین المللی انستیتو پاستور
می 2018
 
1397/02/19    مشاهده متن کامل >>
 اخبار هفتگی شبکه بین المللی انستیتو پاستور
آوریل 2018
 
1397/01/29    مشاهده متن کامل >>
 اخبار هفتگی شبکه بین المللی انستیتو پاستور
17 آوریل 2018
 
1397/01/28    مشاهده متن کامل >>
 اخبار هفتگی شبکه بین المللی انستیتو پاستور
20 مارس 2018
 
1397/01/18    مشاهده متن کامل >>
 اخبار هفتگی شبکه بین المللی انستیتو پاستور
6 مارس 2018
 
1396/12/16    مشاهده متن کامل >>
 اخبار هفتگی شبکه بین المللی انستیتو پاستور
13 فوریه 2018
 
1396/12/05    مشاهده متن کامل >>
12345678910...
 
 
کارگاه ها >>
کارگاه
 
کارگاه روشهای تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسموزیس
 
   
23/12/1395 جزئیات بیشتر

کارگاه
 
کارگاه بیان قطعات آنتی بادی به فرم نوترکیب در سیستم های پروکاریوتی
 
   
22/12/1395 جزئیات بیشتر

کارگاه
 
کارگاه تجزیه و تحلیل داده های مختلف علمی با نرم افزار اماری R R &Science Data Analysis
 
   
15/12/1395 جزئیات بیشتر

کارگاه کارگاه تجزیه و تحلیل داده های علمی با نرم افزار آماری R
 
کارگاه کارگاه تجزیه و تحلیل داده های علمی با نرم افزار آماری R
 
   
1396/09/26 جزئیات بیشتر

12345678910...
 
RSS >>
 اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان انستیتو پاستور ایران
 
1391/10/13    مشاهده متن کامل >>
 
فراخوان جذب و استقرار واحد هاي فناور در مرکز رشد زيست فناوري انستيتو پاستورايران
 
1391/09/18    مشاهده متن کامل >>
 
معرفي مديرگروه هاي انستيتو پاستور ايران
 
1391/02/24    مشاهده متن کامل >>
123456
 

افراد

اعضای هیئت علمی

کارکنان

دانشجویان

فارغ التحصیلان