فراخوان بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
 

همکاران محترم می توانند با مراجعه به سایت جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی به آدرس "razi.hbi.ir" یا "razi.research.ac.ir" ویا "razifestival.ir" نسبت به تکمیل ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

 

 

                                                                                                روابط عمومی و اموربین الملل

 
 
 
1396/08/20
 
 
نظرات کاربران
 
نام :
تاریخ :
نظر: