جستجو در نام-نام خاوادگی -واحد سازمانی  :     
نامنام خانوادگینام بخششماره تماس
آرشآرش كيابخش ويروس شناسي 
كيهانآزادمنشبخش ويروس شناسي 
آرزوآقاخانيبخش تحقيقات باليني 
محمدرضاآقاصادقيبخش هپاتيت و ايدز 
رضاآهنگري كهنبخش هاري 
ميناابراهيمي رادبخش بيوشيمي 
اکرمابوئي مهريزيبخش مالاريا 
محسنابوالحسنيبخش ايمونولوژي بيماريهاي عفوني 
پرستواحسانيبخش بيولوژي مولكولي 
حجتاحمديبخش واكسنهاي باكتريايي و آنتي ژن 
علي اصغراحمديپايگاه تحقيقاتي آمل 
محمدارجمندبخش بيوشيمي 
سهيلااژدريبخش ايمونولوژي بيماريهاي عفوني 
محمدرضااسدي كرمبخش بيولوژي مولكولي 
علياسلامي فربخش تحقيقات باليني 
احمدرضااسماعيلي رستاقيبخش انگل شناسي 
محمدمهدياصلانيبخش باكتري شناسي 
سيدمحمداطيابيبخش پايلوت بيوتكنولوژي 
اكرمامانيآزمايشگاه شيمي داروئي 
اسكندراميدي نيابخش بيوشيمي 
1234567