.

 

 

 

 بازدید از شرکت سینا ژن 

 یکشنبه ، 14 اسفند ماه 1397

 

 بازدید از شرکت آریوژن

 یکشنبه ، 14 اسفند ماه 1397

 

برگزاری نشست مربوط به عملکردکمیته تحقیقات دانشجویی 

 یکشنبه ، 11 اسفند ماه 1397

ادامه مطلب

 

برگزاری سمینار شرکتهای  دانش بنیان ، رقابت پذیری و صنعت بیوفارم

یکشنبه ، 5 اسفند ماه 1397

ادامه مطلب...

 

برگزاری نمایشگاه  " امید با طعم مهربانی " 

سه شنبه ، 23 و 24 بهمن 1397

    ادامه مطلب ...

 

 کسب مقام سوم در مسابقه دانشجویی با محوریت حل مساله در حوزه سلامت 

 یکشنبه ،21 بهمن 1397

ادامه مطلب ...

 رجیستری کمیته تحقیقات دانشجویی

 یکشنبه ، 24 مهر 1397

  ادامه مطلب...

برگزاری کارگاه  "آشنایی با مهارت کار تیمی "

سه شنبه و چهارشنبه  07 بهمن و 08 بهمن 1397

  ادامه مطلب...  

 

برگزاری سمینار "بيم ها واميدهای حوزه تشخيص و صنعت كيت سازي"

 یکشنبه, 07 بهمن 1397  

                                                                                                                                  ادامه مطلب ...