بخش هاري
  1. تعيين پتاسي واكسن هاري انساني و دامي                                                                            NIH Test 
  2. تعيين تيترآنتي بادي هاري انساني و دامي                                  Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test  
  3. تشخيص هاري به روش كشت سلول                                              Rabies Tissue Culture Infection Test
  4. تشخيص هاري به روش تزريق به حيوان حساس                                                 Mouse Inoculation Test  
  5. بررسي اثرات ضد ويروسي داروها                                                                  Anti-viral Drug Evaluation
  6. تشخيص هاري به روش ايمونوفلورسنت                                                      Fluorescence Antibody Test
  7. آزمايش تعيين غير فعال بودن واكسن هاي هاري                                                               Inactivity Test 
  8. آزمايش ارزيابي سلامتي واكسن                                                                                      Safety Test
  9. آزمايش ارزيابي پايداري واكسن                                                                                      Stability Test
  10. آزمايش سترون بودن واكسن(باكتريايي و قارچي)                                                               Stirility Test