مفدمه وتاریخچه

تاریخچه:

انستیتو پاستور ایران در سال 1299 هجری قمری تاسیس گردید.از جمله اهداف مهم این انستیتو ایمن سازی و مبارزه با بیماریها بوده که با همت دانشمندان داخلی و بهره گیری از امکانات بین المللی و ملی به انجام رسیده است.امر خدمت رسانی به ایرانیان و سایر مراجعه کنندگان رویه ای بوده که توسط بخشهای مختلف انستیتو به انجام می رسد.در این راستا بخشهای فوق تخصصی دایر گردیده تا پاسخگوی انجام آزمایشات پیچیده ای باشد که احیانا قابلیت انجام آنها در آزمایشگاههای معمولی نمی باشد.

بخشهایی همچون بخش هاری،بخش بیوشیمی،بخش میکروبیولوژی،بخش قارچ شناسی،بخش انگل شناسی،بخش ویروس شناسی،بخش ژنتیک،بخش تحقیقات بالینی و قسمتهای تخصصی دیگر با داشتن امکانات دستگاهی و پرسنلی مجرب و متخصص فرآیند تشخیص را به خوبی به انجام می رسانند.

در راستای متمرکز کردن خدمت رسانی در اواخر سال 1383 جلسات کارشناسی آغاز به کار کرد.سرانجام بعد از کارشناسی های فراوان در بیست چهارمین جلسه هیات امنای انستیتو به تاریخ 4/5/85 تاسیس مرکزی به نام کلینیک و آزمایشگاههای خدمات تخصصی به تصویب رسید.بعدازآن آئین نامه اجرایی در جلسات کارشناسی دیگر تدوین و در ششمین جلسه کمسیون دائمی انستیتو به تاریخ 23/4/88 مطرح و مصوب گردید.

هم اکنون در راستای اجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه کشور این مدیریت به عنوان متمرکز کننده ارائه  خدمات به مراجه کنندگان عزیز فعالیت می نماید.

با توجه به رسالت اصلی انستیتو در امر پژوهشی،تحقیقات بنیادی که منجر به استفاده در تشخیص های مختلف بیماریها می شود از بخش پژهشی به بخش تشخیصی منتقل و خدمات آن در دسترس مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

هم اکنون با پیشرفته ترین متد آزمایشگاهی و مولکولی بیماریهای مختلف در این کلینیک بررسی و مورد تشخیص قرار داده می شود.از اهداف میان مدت این مدیریت ورود در امر درمان در کنار تشخیص  می باشد

که انشاءالله در آینده نزدیک محقق خواهد گردید.