کتابخانه مرکزی

 

                      بنام خدا 

  کتابخانه انستیتو پاستور ایران یکی از غنی ترین و قدیمی ترین کتابخانه های کشور است که همزمان با آغاز فعالیت انستیتوپاستور ایران در سال 1300 شمسی شکل گرفت و کم کم به یکی از مراکز تخصصی اطلاع رسانی و کتابخانه مرجع در زمینه های علوم پایه بیوتکنولوزژی پزشکی د ر سطح کشور ( با گرایش به جنبه های مولکولی این علوم) تبدیل گردید

    سیستم ر ده بندی کتابخانه به د لیل اینکه اکثرا پزشکی و گروههای وابسته به آن هستند بر اساس سیستم رده بندی موضوعی ان.ال.ام است 

 ساعات کار کتابخانه از ساعت 8 صبح الی 16 روزهای شنبه الی چهارشنبه می باشد  . در حال حاضر کتب فقط به محققین انستیتو پاستور ایران امانت داده می شوند

  کتابخانه انستیو پاستور ایران علاوه بر ساختمان کنونی که در طبقه 4 ساختمان شماره یک واقع شده دو واحد کوچکتر نیز دارد که یکی در مجتمع تولیدی کرج و دیگری در واحد آمل آماده ارائه خدمات به محققین گرامی می باشد

   این کتابخانه در طی سالهای اخیر مجهز به سیستم مکانیزه تخصصی کتابداری شده است و مجموعه توسط کیت محافظتی و دوربین کنترل می گردد

     آخرین بروز رسانی 97/07/25