پیام رییس انستیتو پاستور ایران در پاسداشت خدمات همکاران در مبارزه با کرونا

پیام رییس انستیتو پاستور ایران در پاسداشت خدمات همکاران در مبارزه با کرونا

بنام خدا و با تسليت ايام، در اين روزها كه سوگوار پاكترين اسوه هاي جهاد و شهادت هستيم، بجاست ضمن تجليل مجدد از ايثار و جهاد افتخار آفرين همكاران گرانقدر، با بازخواني وقايع چند ماه گذشته به آثار اين جهاد پر بركت و درس هاي فرا گرفته شده نيز بپردازيم.

اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی و عملیاتی مستند سازی املاک انستیتو پاستور ایران

اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی و عملیاتی مستند سازی املاک انستیتو پاستور ایران

در جلسه ای که در تاریخ 99/6/4 با حضور جناب آقای دکتر سعادتیان معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد کشور، جناب آقای دکتر نهرینی معاون محترم حقوقی دولت، جناب آقای تفقدی مدیرکل محترم اموال دولتی سازمان ثبت اسناد کشور، رئیس و کارشناسان اداره ثبت ولی عصر(عج) تهران در تالار ابن سینا برگزار گردید، پیرامون مستند سازی املاک انستیتو پاستور ایران راهکارهای اجرایی و عملیاتی اتخاذ گردید.