پروژه‌های بین‌المللی در 5 سال گذشته: 5 طرح
 
  * WHO-EMRO/Iranian CDC 2012:Sero-prevalence assessment of malaria in target population in Chabahar istrict, Iran before using non-chemical intervention
* EMGEN Grant 2011-2012: Genetic characterization of Sudanese Plasmodium vivax by using dhfr and dhps, csp and msp-3α molecular markers: Implication for malaria control and elimination from the Middle East Region
* Iran-Sweden collaborative agreement (SIDA-SAREC) (2009): Molecular monitoring and predication of sulfadoxine-pyrimethamine, artemisinin and quinine treatment failure in uncomplicated falciparum malaria in Iran
* EMRO/TDR Small Grant (2009): Molecular monitoring of sulfadoxine-pyrimethamine resistance in Plasmodium vivax clinical isolates from Afghanistan and Pakistan: implication for malaria control
* MOH grant: Molecular identification of the Anopheles miroflora for development a tool for paratransgenic applications
 
 
پروژه‌های ملی/برون‌سازمانی در 5 سال گذشته: 3 پروژه
 

* CDC, Ministry of Health: Surveillance of the presence and prevalence of asymptomatic malaria carriers in southeastern endemic areas of Iran during 2009-2010

 
 • پروژه ملی لارودرمانی با بودجه وزارت بهداشت
 • پروژه کلان کیت مولکولی تشخیص مقاومت با بودجه صندوق فناوری تهران
 
 
تعداد مقالات علمی انگلیسی در 5 سال گذشته: 46
 
تعداد مقالات فارسی در 5 سال گذشته: 2
 
 
عضویت در هیأت‌مدیره انجمن‌ها و بوردهای تخصصی رشته‌های مختلف:
 • هیأت‌مدیره انجمن ‍ژنتیک ایران،
 • عضویت در بورد تخصصی حشره‌شناسی پزشکی
 • عضویت در انجمن ژنتیک ایران
 • عضویت در انجمن بیوتکنولوژی ایران
 • عضویت در انجمن ایمونولوژی ایران
تعداد کارگاه‌های آمورشی برگزارشده در 5 سال گذشته: 3
 • کارگاه کلونینگ برای کارمندان دانشگاه آزاد سنندج در بخش تحقیقات مالاریا و ناقلین
 • برگزاری کارگاه Real time PCR برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک در کنگره بین‌المللی زنجان در سال 1389
 • کارگاه بررسی ناقلین بیماری‌ها در شرایط فیلد
 •  دوره‌های کوتاه‌مدت در 5 سال گذشته:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (3 دوره)
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (2 دوره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران (1 دوره)
 
تعداد اختراعات ثبت‌شده در 5 سال گذشته:5
 1. دستگاه تغذیه مصنوعی حشرات
 2. کیت تشخیص مولکولی همزمان انگل‌های پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس با استفاده از ریز ذرات (نانوذرات طلا)
 3. دستگاه الکترونیکی استخراج اسیدهای هسته‌ای و همسان‌ساز بافت‌های بیولوژیک
 4. روش پرورش لوسیلیا سریکاتا به‌منظور استفاده از آن در لارو درمانی
 • روش تهیه لارو استریل لوسیلیا سریکاتا به‌منظور استفاده از آن در درمان زخم‌های عفونی نظیر زخم بستر و زخم‌های دیابتی
 • ثبت حدود 128 توالی از ژن‌های مختلف پلاسمودیوم و ناقلین بیماری‌زاد در بانک جهانی ژن (به‌صورت قسمتی از ژن و یا به‌صورت کل ژن)
 
تعداد و اسامی کتب منتشرشده در 5 سال گذشته:
 
 
عضویت در هیأت بوردهای تخصصی و هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی تخصصی:
 • عضویت و فعالیت در شبکه مالاریای انستیتو پاستورهای جهان
 • عضویت و فعالیت در شبکه مالاریای منطقه EMRO (PIYAM NET)
 • عضویت در بورد تخصصی حشره‌شناسی پزشکی
 • عضویت در هیأت‌مدیره انجمن ‍ژنتیک ایران،
 • عضویت در انجمن بیوتکنولوژی
 • عضویت در انجمن ایمونولوژی
 • عضویت در هیأت تحریریه مجله Iranian Journal of microbiology
 • عضویت در هیأت تحریریه مجله Vaccine and Research