رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

دانشگاه

موضوع پايان نامه

1

معصومه بخشایش

انگل شناسی

دانشگاه ایران

بررسی قدرت  ایمنی زایی پروتئین 24 کیلو دالتونی فرم آماسیتگوتی لیشمانیا ماژور بوسیله واکسیناسیون موشهای   BALB/c .

2

کتایون هاشمی مطلق

ژنتیک

دانشگاه آزاد

جداسازي و تعيين مشخصات ژنتيكي وکلون نمودن ژن سيستئين پروتئيناز (CPB) ليشمانيا ماژور در ناقل ابراز ژن در  E. coli.

3

طاهره طاهری

ژنتیک

دانشگاه آزاد

بررسی ایمنی زایی ژنهای CP و SW3 لیشمانیا ماژور در موشهای BALB/c  با استفاده از واکسیناسیون DNA.

4

محبوبه قلمکار معظم

سلولی ملکولی

خاتم

كلونينگ و ابراز ژنهاي سيستئين پروتئيناز (CPB وCPA ) انگل ليشمانيا اينفانتوم در باكتري E. coli و تخليص پروتئينهاي نوتركيب.

5

شیوا سیدالااسلامي

سلولی ملکولی

خاتم

بررسي ايمنولوژيك واكسيناسيون موشهاي BALB/c نسبت به دو پروتئين نوتركيب CPB و CPA ليشمانيا ماژور.

6

منیژه نریمانی

سلولی ملکولی

خاتم

استفاده از آنتي بادي ضد CD8 جهت بررسي ايمني زايي موشها BALB/c واكسينه شده باسيستئين پروتئيناز نوع I ليشمانيا ماژور.

7

اندیشه قشقایی

سلولی ملکولی

خاتم

آناليز ملكولي و بررسي سرولوژيكي پروتئينهاي نو تركيب rCPA و rCPB انگل ليشمانيا اينفانتوم در سگها وانسانهاي آلوده به انگل.

8

فرناز زاهدی فرد

سلولی ملکولی

خاتم

واكسيناسيون بر عليه ليشمانيوز احشايي توسط سيستئين پروتئيناز هاي انگل ليشمانيا اينفانتوم درمدل موشي BALB/c .

9

فاطمه قائمی منش

سلولی ملکولی

خاتم

مقايسه قدرت حفاظت كنندگي سه نوع واكسن DNAيي.پروتئيني وتوام DNA/Protein ژن سيگنال پپتيد از نوع I ليشمانيا ماژور بر عليه عفونت ...

10

مهناز کاکه آذری

سلولی ملکولی

تهران

ارزیابی واکسیناسیون موشهای BALB/c توسط قطعه انتهایی سیستئین پروتئیناز نوع I  (CPB) لیشمانیا اینفانتوم به طریق Prime-boost.

11

نریمان آقایی

بیوتکنولوژی

تهران

ارزيابي دندروزم در محافظت بخشي واكسن DNA رمز گذار ژن آلرژن گرده درخت توسكا در مدل موشي BALB/c.

12

نغمه خوشگو

سلولی ملکولی

خاتم

بررسی ایمن زایی سیستئین پروتئیناز تیپ  (CPCIII) III انگی لیشمانیا اینفانتوم از طریق واکسیناسیون توأم DNA/پروتئین در مدل موشیBALB/c.

13

نزهت صفایی

زیست فنآوری

تهران

کلونینگ و بیان ژن GRP94 از لیشمانیا ماژور (LPG3 ) و بررسی آنتی ژنیسیته آن توسط سرم افراد مبتلا و بهبود یافته لیشمانیوز پوستی و احشایی.

14

بهناز بخشنده

بیوتکنولوژي

تهران

بررسی استعداد ژنتیکی افراد در ابتلا به لیشمانیوز پوستی در جمعیت مشهد.

15

سیده نفیسه حسنی

سلولی ملکولی

خاتم

کلوئینگ و بیان اپی توپ هایی از ژن HSP70 انگل لیشمانیا و بررسی ایمنی هومورال در افراد مبتلا به لیشمانیوز پوستی و احشایی.

16

الهام  غلامی

سلولی ملکولی

خاتم

 

17

کسری حسنی

بیوتکنولوژی

تهران

جستجو برای فاکتورهای ویرولانس در انگل غیر بیماری زای Leishmania Tarentolae.

18

نرگس عبدیان

سلولی ملکولی

خاتم

بررسی نقش ایمنی زایی و حفاظت بخشی LPG3 لیشمانیا ماژور از طریق دو روش واکسیناسیونی  DNA/DNA  و DNA/ پروتئین در موشهای  ...

19

پرتو پارسی

سلولی ملکولی

خاتم

بررسی نقش محافظت کنندگی آماستین لیشمانیاماژور در موشهای حساس BALB/c به دو روش واکسیناسیون DNAیی و PRIME-BOOST.

20

ناهید قاسمی

بیوشیمی بالینی

تربيت مدرس

ارزیابی کارآیی واکسیناسیون DNA توسط ژن E7 ویروس پاپیلوما به همراه نانو ذره (Tat49-57-PEI) در موش C57BL/6.

21

امیر میزبانی

بیوتکنولوژی

تهران

ترانس فکشن ژن A2 و ارزیابی اثر حضور آن بر قدرت عفونت زایی انگل غیر بیماری زای L. tarentolae .

22

سهیلا زمانلویی

 

دانشگاه شاهد

تولید انگل لیشمانیا ماژور نوترکیب بیان کننده ژن GFP، از طریق وارد کردن ژن GFP به درون پروموتر RNA ریبوزومال ژنوم.

23

فائزه ساعتچی

بیوتکنولوژی

تهران

کلونینگ و بیان ژن های CPA و CPB به صورت اپی زومال در انگل لیشمانیا تارنتولی

24

مریم صالحی

ایمنولوژی

شهيد بهشتي

تهیه انگل لیشمانیا تارنتولی نوترکیب حاوی ژن E7 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 و ارزیابی ایمنوژنسیته آن در مدل موشی C57BL/6).

25

امین دائمی

 

شهيد بهشتي

کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب فیوژن HPV16E7 (gp96) به منظور بررسی ایمنی زایی DNA واکسن در مدل توموری موش C57BL/6

26

سحر حسين زاده

ميكروبيولوژي

دارويي آزاد

توليد ليشمانيا تارنتولي بيان كننده ‍ژن HPV16E7 فيوز شده با NT-gp96 و بررسي ايمني زايي آن در مدل توموري موش C57BL/6

27

پيمان بماني

انگل شناسي

كرمان

تراريختي پايدار و بيان ژن GFP در ليشمانيا مکزيکانا تضعيف شده و بررسي  ميزان آلودگي آن در ماکروفاژهاي موش BALB/C

28

سميرا سيف

دامپزشكي

تهران

مقايسه عفونت زايي سه رده انگلي ليشمانيا م اژور )تيپ وحشي سويه ايران و دو رده انگلي ترانس فكت شده با ژنهاي گزارشگر ) EGFP و (EGFP-...

29

سميه صادقي

ایمنولوژی

ساري

بررسی اثر ضد لیشمانیایی amphotericin B در سلولهای ماکروفاژی موشی آلوده به انگلهای L. majorEGFP-LUC

30

طاهره كاشي

ایمنولوژی

تهران

بررسی تأثیر پاسخهای CD8+ تحریک شده با استفاده از واکسن زنده بیان کننده اپی توپهای عرضه شونده در ساختار MHC کلاس یک بر محافظت...

31

مژگان زنديه

ایمنولوژی

تهران

بررسی تأثیر پاسخهای CD8+ تحریک شده با استفاده از واکسن زنده بیان کننده اپی توپهای عرضه شونده در ساختار MHC کلاس یک بر محافظت ...

32

پرديس صادقي پور

پزشك

ايران

مقایسه سطح فعالیت آرژیناز در ضایعه بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی بین دو گروه بهبود یافته و بهبود نیافته مراجعه کننده به بیمارستان رازی

33

بهاره صداقت

ایمنولوژی

تهران

بررسي اثر ضد ليشمانيايي مشتقات نيترواريل متيلن بنزوفورانون در مدل برون تني ماكروفاژ و بررسي اثرات درون تني تركيبات موثر در موشهاي ...

34

هانا صابري

ایمنولوژی

فارس

مطالعه اثر ضد لیشمانیایی داروی آمفوتریسین B بر روی موشهای حساس BALB/c با استفاده از انگلهای ترانسژن بیان کننده ژنهای گزارشگرEGFP-

35

عسل كاتبي

ایمنولوژی

تهران

بررسي واكسن تجربي ليشمانيا تارنتولي نوتركيب حاوي پروتئين ايمني زاي پشه خاكي بر عليه عفونت ليشمانيا ماژور در مدل  BALB/C

36

پریسا خليلي نيا

بيوتكولوژي

آزاد دامغان

تهیه و ارزیابی فرمولاسیون حاوی انگل لشمانیا جهت استفاده در طراحی واکسن  زنده ضعیف شده برای بیماری لشمانیوز

37

یاسمن تسلیمی

بیوشیمی

آزاد دامغان

 

38

فرشته کاظمی

ژنتیک

آزاد شمال

کلونینگ، بیان و بررسی آنتی ژنسیته پروتئین نوترکیب فلورسنت سبز و تأثیر آن بر عفونت زایی انگل لیشمانیا ماژور در موش های BALB/c.

39

مهدیه اسکندر

ژنتیک

آزاد شمال

بررسی بیماری لیشمانیوز در موشهای آلوده به لیشمانیا تروپیکا با استفاده از بیان ژنهای گزارشگر EGFP و لوسیفراز و مقایسه ی آن با ...