انتقال فناوری، حقوق و توسعه اقتصادی در یک دیدگاه تاریخی

 

انتقال تکنولوژی در تاریخ صنعتی شدن همواره نقش کلیدی ایفا کرده است. انتقال فناوری در قرن شانزدهم و هفدهم از اقتصادهای اکنون پیشرفته تر قاره اروپا (به خصوص ونیز و کشورهای جنوب) در انتقال بریتانیا از یک تولید کننده مواد اولیه عقب مانده به یک کشور تولید کننده پیشرو از اهمیت برخوردار بود. پس از انقلاب صنعتی بریتانیا، اثربخشی انتقال فناوری از بریتانیا (و به میزان کمتر از کشورهای جنوب) یک عامل تعیین کننده کلیدی رونق یک کشور محسوب می­شد...

 

 

مزایا و معایب تریپس برای کشورهای درحال توسعه

 

مدافعان تریپس ادعا می­کنند که توافقنامه تریپس علاوه بر تأثیر مثبت آن بر فعالیت­های نوآوری در کشورهای در حال توسعه (که نشان داده­ام حداقل است) برای این کشورها با افزایش در دسترس قرار دادن فناوری­های پیشرفته برای آنها مزایایی نیز خواهد داشت.