"عنوان طرح های پژوهشی "


دکتر آمیتیس رمضانی(استاد)


1-بررسی واریانتهای مقاوم به رژیمهای درمانی ترکیبی داروهای با اثر مستقیم بر روی ویروس(DAA) در بیماران درمان نشده دارای عفونت همزمان HCV/HIV و HCV به تنهایی
2- بررسی فراوانی عفونت نهفته هپاتیت B در افراد واکسینه با واکسن هپاتیت B طبق پروتکل واکسیناسیون کشوری
3- بررسی سرواپیدمیولوژی ، فراوانی و غلظت پاروو ویروسB19 انسانی در اهداکنندگان خون شهر تهران
4- تعیین ضرورت و زمان تزریق واکسن HPV براساس سرواپيدميولوژي ويروس پاپيلوم انساني 16 و 18 در جمعیت نرمال شهر تهران
5- بررسی نقش عفونت ویروس هرپس سیمپلکس تایپ 2 در پیش اگهی بیماران مبتلا به عفونت HIV-1
6- بررسی عفونت نهفته و موتاسيون هاي فرار از واكسن (vaccine escape mutants) ویروس هپاتیت B در بیماران HIV مثبت واکسینه با واکسن هپاتیت B
7- بررسي میزان شیوع عفونت نهفته ويروس هپاتيت C در بيماران کاندید پیوند کلیه در ایران
8- مقایسه اثربخشی دو استراتژی واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران آلوده به HIV
9- بررسي فراواني عفونت با پارو ويروس B19 در مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) مراجعه کننده به مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران
10- بررسي فراواني عفونت ويروس پاپيلوم انساني در نمونه هاي کولون مبتلايان به آدنوكارسينوم و پوليپهاي آدنوماتوز کولون مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
11- بررسي فراواني عفونت نهفته هپاتيت B و موتاسیونهای ناحیه ژن Sدر بيماران دياليزي
12- سرواپیدمیولوژی آنتی بادی های IgG ضد دیفتری وکزاز در اهداکنندگان خون ساکن اراک
13- ارتباط پلی مورفیسم ژن پروموتور اینترلوکین 10 با پیش اگهی عفونت ناشی از ویروس هپاتیت B
14- بررسی سطوح سیتوکاین های سلول هایT helper نوع 1 و2 به عنوان اندیکاتور پیشرفت بیماری در مبتلایان به عفونت HIV
15- بررسی پروفایل سرمی سیتوکاین های سلول هایT helper نوع 1 و2 در مبتلایان به عفونت مزمن ویروس هپاتیت C
16- تعیین فراوانی و ژنوتایپ ویروس هپاتیت دلتا در گروه های پر خطر(HIV مثبت و همودياليزی) در معرض اکتساب ویروس هپاتیت Bدر تهران
17- بررسي میزان شیوع ، فاکتورهای خطر و مشخصات ژنتیکی ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV) در بيماران الوده به 18- ويروس نقص ايمني انساني HIV) )
19- تعيين ارزش اخباري و نقطه برش تست پوستي سل در بيماران مشكوك به سل ريوي شهرستان ا راك
20- سرواپیدمیولوژی هپاتیت A در افراد 8-20 ساله ساکن تهران
21- بررسی سطوح انتی بادی هپاتیت ب در کودکان واکسینه در ایران
22- تعيين ژنوتيپهای ويروس هپاتيت B در کارسينوم کبد دربيماران ايرانی
23- تعيين ارتباط پلي مورفيسم اللهای HLA-DRB1*13 و HLA-A*33با پيش آگهي عفونت ناشی از ويروس هپاتيت B
24- سرواپیدمیولوژی انتي بادي IgG ضد بوردتلا پرتوسيس در گروه سنی20-6 ساله ساکن تهران
25- بررسي فراواني عفونت ويروس پاپيلوم انساني در مبتلايان به كارسينوم پستان و نمونه هاي خوش خيم پستان مراجعه كنندگان به بيمارستانهاي شهدائ تجريش ،لقمان و امام خمينی تهران
26- بررسي فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در اهدا کنندگان خون دارای Anti-HBc ايزوله در شهرستان اراک
27- بررسي فراواني عفونت ويروس پاپيلوم انساني در نمونه هاي پروستات مبتلايان به كارسينوم پروستات و هايپرپلازي خوش خيم پروستات مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
28- بررسي فراواني هپاتيت G دربيماران دياليزي و پرسنل بخش دياليز
29- كارآزمايي باليني مربوط به واكسن نوتركيب هپاتيتB و فاكتورهاي موثر بر پاسخ بيماران
30- بررسي فراواني هپاتيت G در اهدا كنندگان خون شهر تبريز
31- بررسي فراواني موتاسيون YMDD Natural در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن B
32- مقايسه سطح خوني جيوه شيرخواران 0 ، 2 ، 6 ماهه واكسينه شده بر عليه هپاتيت B
33- بررسي فراواني پروتئينوري در بيمارانHIV مثبت
34- بررسي پروفايل چربي و اختلالات متابوليك در بيمارانHIV مثبت
35- بررسي فراواني هپاتيت G دربيماران دياليزي و پرسنل بخش دياليز
36- تعيين فراواني HLA كلاس I وII در مبتلايان به اشكال تداوم يافته ويروس هپاتيت B
37- تعيين فراواني هپاتيت انتی بادیE2 بر علیه پروتیین envelope ویروس هپاتیت G در اهداکنندگان خون

 

دکتر محمدرضا آقاصادقی(استاد)


1- شناسایی پروتئینهای میزبان که توسط پروتئین Vpr ویروس HIV-1 به سوی تجزیه پروتئازومی هدایت می شوند.
2- بررسی شیوع آنتی بادی ویروس هپاتیت A (HAV) در خون زندانیان زندان های منتخب کشور.
3- بررسی فراوانی عفونت مخفی هپاتیت B در افراد واکسینه با واکسنHBV (٢٢ سال بعد از واكسيناسيون كشوري).
4- بررسي سرواپیدمیولوژی عفونت HBV و سویه های escape mutant vaccine در افراد واکسینه با واکسن HBV (طبق پروتکل واکسیناسیون کشوری EPI): 22 سال بعد از شروع واکسیناسیون کشوری.
5- بررسی اثرات ضد ویروس HIV ترکیبات مشتق از 8- فنیل -4 کینولون با استخلاف های در موقعیت 3 .
6- بررسی اپیدمیولوژی عفونت HBV و سویههای Vaccine escape mutant در افراد واکسینه با واکسن HBV (طبق پروتکل .اکسیناسیون کشوری EPI)
7- بررسي الگوي مقاومت دارويي ويروس عامل ايدز نسبت به داروهاي ضدويروسي موجود در ايران در شهر شيراز.
8- سنتزدندريمر G2 پلي اتيلن گليكول- سيترات كونژگه شده با كوركومين و بررسي پارامترهاي نانوشيمي و حلاليت كونژگه حاصل در فاز اول طرح و بررسي اثرات ضدويروس HIV-1 آن در فاز دوم.
9- ساخت وكتور آدنوويروسي مهندسي شده با هدف القاء موثر پاسخ ايمني همورال عليه ويروس HIV
10- بررسي اثر ايمني زايي پروتئين Core E/E2 .يروس HCV بيان شده در سيستم بياني با كلو ويروس در موش Balb/c.
11- ساخت و ارزيابي فيزيكوشيميايي تركيب نانو ذره كايتوزان پيگيله بارگذاري شده با داروي ريباويرين.
12- ساخت، توليد و ارزيابي خواص ايمونولوژيك پروويروس mzNL4-3-NS3 در موش BALB/c.
13- بررسي پاسخ هاي ايمني سلولي و همورالي اختصاصي عليه HIV-1 با استفاده از اثر آدجوانتي آركئوزوم (ليپوزوم آركيايي) با منشا از Methanobrevibacter smithii Balb/c.
17- بررسي قابليت ضد ويروسي تركيبات پريدينوني سنتتيك جاذب آهن بر روي ويروس HIV
18 - طراحي و ساخت و ارزيابي پلاسميد Bicistronic با قابليت بيان همزمان آنتي ژن و آدجوانت L18/Ig
19- بررسي مقايسه اي موتاسيون هاي وابسته به مقاومت دارويي Lamivudine در بيماران آلوده به ويروس هپاتيت B به تنهايي و بيماران داراي عفونت همزمان HBV و HIV


دکتر پونه رحیمی(دانشیار)


1 - توسعه رده سلولی تخمدان همستر چینی (CHO) به رده سلولی پایدار بیان کننده ژنهای Nef و Vpr ویروس HIV.
2- بررسی فراوانی بروز جهش در نواحی بسیار متغیر(HVR1,2) بین ژنهای E1/E2
3- درژ نوتایپهای 1a و 3a ویروس هپاتیت سی و نواحی هدف داروهای جدیدضد هپاتیت سی شامل NS5a, NS5b در بیماران تحت درمان با داروهای سوفوسبوویر / داکلاتاسویر/ لیدی پاسویر و بررسی تاثیر این جهشها در روند پاسخ به درمان در بیماران.
4- مقایسه کارآیی واکسیناسیون هاری بروش زاگرب (2-1-1) با 4 تزریق عضلانی واکسن کشته شده هاری(PVRV) با روش 5 تزریقی(Essen (در جمعیت ایرانی
5- بررسی کارآیی واکسن هاری( PVRV) با تزریق 5 دوز عضلانی بروش Essen در مراجعین حیوان گزیده با شرایط خاص از نظر سلامتی به بخش درمان و پیشگیری هاری انستیتو پاستور ایران.
6- بررسی اثر مهاری siRNA های ویژه نواحی ژنی Nef ، Tat ویروس HIV در سلولهای پایدارشده با منشا انسانی بیان کننده این پروتئینها .

 

دکتر اعظم بوالحسنی(دانشیار)


1 - تهیه سلول بنیادی مزانشیمی بیان کننده HIV-1 Nef با استفاده از روشهای شیمیایی و مکانیکی و ارزیابی ایمنی آن در مدل موش BALB/c
2 - تولید ایمنوادجوانت HMGB1 در سیستم بیان یوکاریوتی برای طراحی واکسن درمانی در مقابل عفونتهای HPV16 و ارزیابی آن در بیماران رنج برنده از سرطان سرویکال بعنوان یک بیومارکر
3- ارزیابی ایمنوژنیسیتی MPER-V3 VLP نوترکیب برای القای مؤثر پاسخ ایمنی همورال ضد HIV-1 در مدل موش BALB/c
4- ارزیابی انتقال پروتئین نوترکیبHIV-1 Nef با واسطه Tat، Pep و Cady به داخل سلولهای زنده و سنجشهای ایمنولوژیکی آنها در مدل موشی
5- توسعه رده سلولی پایدار CHO بیان کننده ژنهای HIV Nef و HIV Vpr و ارزیابی اثرات مهار کنندگی siRNA ویژه ژن روی ژنهای HIV Nef و HIV Vpr در رده سلولی پایدار
6- تولید ذرات شبه ویروسی با استفاده از سیستم بیانی لیشمانیا برای کاربردهای سیستمهای انتقالی دارو و ژن درمانی

 

 


دکتر سید مهدی سادات(استادیار)


پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته:


1- شناسایی و بررسی میزان شیوع عفونت های آدنوویروس و روتاویروس، در بیماران HIV/AIDS با علامت گاستروانتریت به روش PCR
2- بررسی مقایسه ای پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) ژن IL28B وابسته به درمان مبتلایان به HCV
3- ارزیابی انتقال پروتئین نوترکیب Nef ویروس HIV-1 توسط پپتید های نفوذ کننده سلولی Tat, PEP,CADY به داخل سلول زنده و بررسی کارایی ایمنی زایی آنها در مدل موشی.
پروژه های تحقیقاتی در حال انجام:
1- ارزیابی ایمنی زایی ذرات شبه ویروسی حاوی انتی ژن MPER-V3 نوترکیب با هدف القاء پاسخ ایمنی هومورال علیه ویروس HIV-1 در مدل موشی BALB/c
BALB/c


دکتر مجتبی حمیدی فرد(استادیار)


1- شناسایی پروتئینهای میزبان که توسط پروتئین Vpr ویروس HIV-1 به سوی تجزیه پروتئازومی هدایت می شوند
2- بررسی شیوع آنتی بادی ویروس هپاتیت A (HAV) در خون زندانیان زندان های منتخب کشور
3- بررسی فراوانی عفونت مخفی هپاتیت B در افراد واکسینه با واکسنHBV (٢٢ سال بعد از واكسيناسيون كشوري)


دکتر کاظم باعثی(استادیار)


1- ساخت و استفاده از آدنو وكتور حاوي ژن تيميدين كيناز جهت درمان آزمايشگاهي سرطان كبد در مدل موشي. مرکز ویروس شناسی دانشگاه بقیه اله
2- بررسی تغییرات توالی ژن pol ویروس -1HIV در جهت ارائه سازوکار پیش بینی مقاومت دارویی در بیماران مبتلا به ایدز ایران. مرکز تحقیقات ایدز ایران
3- ارزیابی تغییرات توالی ژنHV-1 tat و ارتباط آن با مراحل پیشرفت عفونت ناشی از HIV-1 در بیماران مبتلا به HIV-1 در ایران.مرکز تحقیقات ایدز ایران
4- بررسی موتاسیون های مقاومت دارویی انتقال یافته ژن های RT و پروتئاز ویروس HIV-1 در بیماران Naiveدر ایران. مرکز تحقیقات ایدز، 1392
4- بررسی میزان شیوع عفونت نهفته ویروس هپاتیت C در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی. مرکز تحقیقات ایدز و انستیتو پاستور. 1393
توليد نانوبادي نوتركيب شتري عليه اپی توپ های Tat-pol–gag-env ویروس ایدز با استفاده از فناوري نمايش فاژي. مرکز تحقیقات ایدز و انستیتو پاستور 1393
5- بررسی اثر بخشی داروهای والپرات سدیم و دیسولفیرام بر میزان باز فعال سازی ویروس های HIV-1 نهفته شده در لمفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده و راه اندازی و سنجش کمی DNA viral load. مرکز تحقیقات ایدز. 1393
6- راه اندازی و پایش کمی ویروس HIV-1 با روش RT Real time PCR. مرکز تحقیقات ایدز، 1393
7- توالی یابی ژنوم کامل ویروس HIV-1 در بیماران تحت درمان HAART طولانی مدت با شرایط پایدار بالینی در ایران. مرکز تحقیقات ایدز. 1394
8- بررسی اثر فشار انتخابی دارو در ایجاد جهش های ژن اینتگراز ویروس HIV-1 در بیماران مبتلا به ایدز. انستیتو پاستور. 1394

 

دکتر اصغر عبدلی(استادیار)


پروژ های تحقیقاتی پایان یافته:


توليد نانوبادي نوتركيب شتري عليه اپی توپ Tat ویروس ایدز با استفاده از فناوري نمايش فاژي
بررسی کارایی ایمنی زایی و رهایش واکسن پلی توپی ویروس ایدز با استفاده از ادجوانت CpG ODN و نانو ذرات کایتوزان در مدل موشی
توليد نانوبادي نوتركيب شتري عليه اپی توپ هایTat-pol–gag-env) Top4 ( ویروس ایدز با استفاده از فناوري نمايش فاژي
پروژ های تحقیقاتی در حال انجام:
1. برهمکنش اتوفاژی و ویروس در سلو ل های میزبانی آلوده به ویروس
2. نقش اتوفاژی در استرس سلولی و طول عمر سلول سرطانی