روابط عمومی:

 

میزان و كيفيت ارتباط سازمان با افراد حقيقي و حقوقي و افكار عمومي جامعه، يكي از عوامل مهم پيشبرد اهداف آن سازمان به شمار می رود. اهميت روابط عمومی تا جایی است که نيل به اهداف سازمان را تسهیل کرده و هراندازه اين بخش مستحكم تر و گسترده تر باشد، آن سازمان در دستيابي به اهداف خود موفقتر خواهد بود.

.از آنجایی که مخاطبین انستيتو پاستور ايران را طيف گسترده اي از عام و خاص شامل اساتيد، محققين، دانشجويان، مردم و كاركنان را در بر مي گيرد، کیفیت و کمیت ارتباطات با مخاطبین آئينه تمام نماي عملكرد سازمان است.


نقش های اساسی روابط عمومي انستیتو پاستور ایران اطلاع رساني و اطلاع يابي بهنگام و دقیق از وقایع و اخبار مربوطه، ايجاد بستر مناسب تفاهم برای مخاطبین، همكاري و اعتماد متقابل، جلب مشاركت همه جانبه مخاطبان در راستاي پيشبرد سياستها، برنامه ها و اهداف آموزشي، درماني، بهداشتي و خدماتي انستيتو پاستور ايران است
دستیابی به این اهداف تنها با وجود يك ساختار پويا و منسجم امكانپذير خواهد بود.


روابط عمومی انستیتو پاستور ایران در راستای نفش های اساسی خود برنامه های اجرایی زیر را در دستور کار خود دارد:

• هماهنگی با دیگر مراکز تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی،در حوزه های تولید و تحقیق محصولات انستیتو


• مدیریت محتوایی سایت انستیتو پاستور ایران و ارسال اخبار (داخلی، علمی، پزشکی و گرنت های داخلی وبین المللی پزشکی) و بروزرسانی آن


• انعکاس دستاوردهای پژوهشی و تولیدی به رسانه ها


• هماهنگی نشست های خبری و مصاحبه محققین و مدیران انستیتو با رسانه ها


• انتشار ماهانه خبرنامه داخلی انستیتو (گپ)


• سامانه نظرسنجی


• سامانه ارسال پیامک


• سامانه اطلاع رسانی


• هماهنگی بازدیدهای علمی داخلی و خارجی


• شرکت در نمایشگاه ها و برپایی غرفه در نمایشگاه های داخلی و خارجی در راستای معرفی سازمان


• برگزاری همایش ها و ضیافت ها


• طراحی ،تدوین و چاپ کاتالوگ، بروشور، استند، رولاپ، کتابچه به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه


• ارائه خدمات سمعی و بصیری


• تدوین فیلم در راستای معرفی انستیتو


• ایجاد موزه مجازی


• گالری عکس و فیلم