راهنمای مراجعین جهت استعلام اختراع:

1)ارسال مدارک ومستندات ثبت اختراع به ایمیل اداره توسعه فناوری به آدرس:  

pipo@pasteur.ac.ir

 

مدارک ومستندات شامل: شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه، خلاصه اختراع، شرح تفاوت با موارد مشابه و فیش واریز به حساب انستیتو.

 

2) طرح و بررسی در کمیته مالکیت فکری جهت تعیین داور

 

3) بررسی و ارسال نظرات داوران برای متقاضی

 

4) پاسخ به داوری

 

5) طرح مجدد در کمیته مالکیت فکری جهت اتخاذ تصمیم نهایی و ارسال پاسخ استعلام به مرکز مالکیت معنوی

 

* امکان شرکت در جلسه حضوری تحت شرایط خاص و بدون اطلاع متقاضیان از مشخصات داور پرونده، وجود دارد.

 

جدول هزینه ارزیابی و صدور استعلام ثبت اختراعات در انستیتو:

 

 

نوع شخص

 

مبلغ

 

ثبت اختراعات همکاران انستیتو كه روند بررسی اولیه آن از طریق کمیته مالکیت فکری انستیتو انجام شده است.

 

رایگان

 

اشخاص حقیقی ایرانی

 

3,000,000ریال

 

اشخاص حقوقی ایرانی

 

5,000,000ریال

 

اشخاص حقیقی خارجی

 

6,000,000ريال

 

اشخاص حقوقی خارجی

 

10,000,000ریال

 

خواهشمند است هزينه ارزيابي و صدور استعلام را به شماره حساب  سيبا 2173449002004 با شناسه 21734490020043639

بانك ملي شعبه پاستوربه نام درآمدهای اختصاصی انستیتو پاستور واريز نموده و اسکن فيش را به همراه نامه استعلام و مستندات مربوطه به آدرس

pipo@pasteur.ac.ir ارسال نموده و سپس از طریق تماس با 02164112510 از دریافت ایمیل اطمینان حاصل فرمائید.