امور تشریفات

 

 

 • Search در سایت انستیتو پاستورهای جهان جهت ایجاد ارتباط های مشترک
 • گرفتن اطلاعات در مورد grant
 • ایجاد ارتباط با مؤسسات تحقیقاتی دنیا جهت تبادل دانشجو و فرصتهای مطالعاتی
 • ارتباط با انستیتو پاستورهای جهان
 • ارسال کارت تبریک
 • مکاتبه با مسئولین انستیتو پاستور پاریس
 • ترجمه اهم مطالب علمی و پروژه های اعضای هیأت علمی
 • رایزنی و دعوت از مسئولین انستیتو پاستور پاریس
 • صدور توصیه نامه اعضاء هیأت علمی برای گذراندن دوره های آموزشی و کارآفرینی های تخصصی
 • ترجمه و تدوین تاریخچه کلیه بخش ها و آزمایشگاه ها برای انستیتو پاستور ایران به همراه CV مسئولین بخش ها
 • همراهی میهمانان خارجی و شرکت در جلسات مسئولین انستیتو پاستور ایران و مجتمع تولیدی کرج
 • آموزش زبان فرانسه به دانشجویان PhD و اعضاء هیأت علمی
 • تهیه آمار سالیانه انستیتو پاستور ایران و پیگیری آن برای انستیتو پاستور پاریس
 • اقدام جهت کسب مجوز هیأت پنج نفره برای مأموریت های خارجی
 • برگزاری بازدید مسئولان انستیتو پاستورهای جهان جهت تفاهم نامه های علمی، اقتصادی و ...
 • ارتباط با اداره روابط بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • ارتباط با وزارت امورخارجه، اداره اخذ روادید سیاسی (پاسپورت عادی، سیاسی و خدمت)
 • ارتباط با نهادهای مالی (بانک ها جهت اخذ ارز و موارد مرتبط و پرداخت خروجی)
 • ارتباط با سفارت خانه های مختلف در جهت اهداف مربوطه
 • تهیه و تنظیم فرم های دعوت نامه میهمانان خارجی و ارسال به اداره روابط بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • خرید بلیط های داخلی و خارجی و رزرواسیون هتل های داخلی و (VIP) در نقاط مختلف ایران
 • خرید هدایا برای میهمانان خارجی