از راست دکتر ذوالریاستین، دکتر سید رضا گارسن، دکتر تیمور دولت شاهی

دکتر سید حسن میردامادی، دکتر عبدالله حامدی، دکتر احمد نجم آبادی

 

از سمت راست:  آقای دکتر منوچهر شاهقلی وزیر بهداری، آقای دکتر کاندو مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، آقای دکتر مهدی قدسی رئیس انستیتو پاستور، آقای دکتر طبا رئیس منطقه مدیترانه شرقی،

ردیف دوم: آقای دکتر مارسل بالتازار رئیس قبلی و مشاور وقت انستیتو، آقای دکتر مشحون رئیس بخش میکروبشناسی، آقای دکتر ثابتی رئیس بخش واکسیناسیون، آقای پرفسور لاپی سونی کارشناس WHO، دکتر سیدیان رئیس بخش آبله

 

سال رویدادها
1298

مسیو رو با تأسیس یک انستیتو ملی که به وسیله نماینده انستیتو پاستور پاریس اداره می شد موافقت نمود و ژوزف منار را معرفی نمود. در این سال نحوه آموزش رئیس ایرانی انستیتو پاستور مشخص گردید.

1299

 نصرت الدوله فیروز، وزیر امور خارجه وقت، قرارداد خدمت دکتر ژوزف منار را امضاء نمود و در این سال همچنین لابراتوار تهیه مایه آبله و واکسن ضد حصبه و سیاه زخم را افتتاح نمود.

1304

 واگذاری ریاست انستیتو پاستور به دکتر بهرامی.

1313

 سفر پروفسور لگرو به ایران و واگذاری ریاست افتخاری انستیتو پاستور به ایشان و کفالت مجدد به دکتر بهرامی پس از بازگشت.

1316

 تشکیل شورای اداری انستیتو پاستور.

1319

 انتخاب دکتر مهدی قدسی و دکتر بهرامی به سمت کفیل انستیتو.

1320

 سفر دکتر ابوالقاسم بهرامی به فرانسه. ارسال ویروس ثابت پاستور برای تاسیس سرویس ضد هاری در ایران.

1324

 سفر دکتر بالتازار به ایران و همکاری ایشان با دکتر قدسی.

1325

 ورود هیأت نمایندگی انستیتو پاستور پاریس به تهران و همکاری باهیأت ایرانی و تصویب اساسنامه توسط هیأت وزیران، امضای توافق نامه فرانسه و ایران و امضاء اساسنامه توسط احمد قوام نخست وزیر وقت، به عهده گرفتن ریاست انستیتو توسط دکتر بالتازار و نایب رئیسی دکتر قدسی.

1329

 وفات پروفسور لگرو و مؤسس انستیتو پاستور ایران در پاریس.

1331

 با اهداء ساختمانی در شهر همدان توسط آقای منوچهر قره گوزلو، آزمایشگاه مطالعاتی برای مطالعه طاعون احداث گردید.

1339

 تصویب استقلال اداری و مالی انستیتو در مجلس (تبصره 31 قانون بودجه سال) استعفای دکتر بالتازار، ریاست دکتر قدسی و معاونت دکتر شمسی

1367

افتتاح مجتمع تحقیقاتی تولیدی پاستور کرج توسط حضرت آیت الله خامنه ای 

1384

وقف منزل مسکونی دکتر صبار فرمانفرمائیان به مساحت حدود 4300 متر در میدان تجریش به انستیتو پاستور 

1385

افتتاح مجتمع ملی تولید فرآورده های نوترکیب پاستور کرج توسط رئیس جمهور محترم آقای دکتر احمدی نژاد 

1388

وقف خاص منزل مسکونی آقای ممیززاده به انستیتو پاستور در خ- ولی عصر تهران. 

1388

 وقف زمین به انستیتو پاستور توسط آقای حاج علی اصغر اکبری در بومهن.

1389

 اعطای نشان نظارت بر محصولات بیولوژیک به جمهوری اسلامی ایران که به انستیتو پاستور قانونا اجازه صادرات دارو را می دهد.